Auditors rekenen af met risico's 'Internal Audit' staat er op de deuren. Dat klinkt een beetje dreigend. Volgens Van Dale betekent het interne controle van de boekhouding. Maar de tijd dat Internal Audit vooral de boekhouding bestudeerde, is voorbij. Deze afdeling in Zoeterwoude let veel meer op mogelijke risico's bij de bedrijfsvoering, hoe het beter kan en of dat ook gebeurt. Onder controle Blessures voorkomen Best practices Tekst Berend Schilder Op 24 maart gaf Philip de Ridder, namens de directie van Heineken Nederlands Beheer, met een historische hand tekening zijn goedkeuring aan de nieuwe rol en functie van de afdeling. Daarmee kwam een einde aan de onduidelijke taak die deze afdeling had gekregen nadat enige jaren geleden de financiële controle op de jaarcijfers vrijwel volledig werd ondergebracht bij de externe accountant. De internal auditors gingen zich opstellen als adviseurs op het gebied van de 10 bedrijfsvoering. Het bleef echter bij brandjes blussen. Het echt gestructureerd doorlichten van de belangrijkste bedrijfsprocessen binnen geografisch Nederland, kwam nog niet van de grond. Inmiddels gebeurt dat wel. Dion Veldhuyzen, manager van Internal Audit: "We letten ook op de risico's bij het behalen van de ondernemingsdoelstellingen en op hoe het management deze risico's beheerst. Het gaat niet om de kwaliteit van de medewerker - dat kan de leidinggevende beoordelen - maar om de vraag in hoeverre het management de processen onder controle en dus de touwtjes nog in handen heeft." Met andere woorden: niet het functioneren van een individu is aan de orde, maar wel het proces er omheen. Zo klinkt het al minder dreigend. Die nieuwe, heldere rol van Internal Audit viel mooi samen met de aanbevelingen van de commissie Tabaks- blat. Auditor Marjan Klingeman: "Tabaksblat heeft de kernvraag voor iedere manager op tafel gelegd: 'Ben ik nog 'in control'?' Vroeger was dit een vraag die binnenskamers bleef. Nu wordt er als gevolg van de code Tabaksblat gevraagd aan het management van Heineken om daar expliciet verant woording over af te leggen." Met blessures kan geen topsport worden bedreven. Marjan: Internal Audit wil 'blessures' van voornamelijk Nederlandse werkmaatschapijen verhelpen, liever nog voor komen, en prestaties verhogen door de algehele conditie te verbeteren. Je kunt als manager bij ons langskomen met een probleem of voor een reguliere controle, maar het initiatief kan ook van ons uitgaan." De adviezen van Internal Audit zijn niet vrijblijvend. De auditors zijn weliswaar geen politieagenten, maar managers die de adviezen aan hun laars lappen en dus aantoonbaar risico's blijven lopen, zouden in theorie problemen kunnen krijgen met de auditors. Zover kan het bijna niet komen, want Internal Audit bespreekt van tevoren uitvoerig wat de bedoeling is. Welke controles er moeten komen en wanneer, dat wordt allemaal afgestemd met de finance managers, de directie HNB en Group Internal Audit (de internationale tak van de auditors). Het werk wordt vastgelegd in een jaarplan en per kwartaal geactualiseerd. "Zo kunnen we de zaken aanpakken die de hoogste risico's in zich dragen", zegt Dion. "We werken hier met slechts zeven mensen die alle werkmaatschappijen in Nederland controleren en nog eens een kwart van hun tijd besteden aan buitenlandse controles voor Group Internal Audit. Het internationale werk is een mooie aanvulling op de audits in Nederland, zo zegt auditor Dennis Oosterwijk die regelmatig in het buitenland zit. "Die ervaring kunnen we gebruiken om bij verschillende werkmaatschappijen in binnen- en buitenland 'best practices' in te brengen. Bovendien helpt deze ervaring ook bij vervolgposities." Alle auditfuncties zijn zogenaamde 'doorgroei-functies' wat betekent dat de auditors na circa drie jaar doorstromen naar hogere posities in de werkmaatschappijen. Dion: "De finance managers van de werkmaatschappijen zijn daarom ook betrokken bij de selectie van nieuwe medewerkers die al veel ervaring hebben en (bijna) zijn afgestudeerd als register accountant (RA) of als operational auditor (RO). Zij moeten immers wel ervaring en affiniteit hebben met het werken in een groot bedrijf." Heineken Nederlands Beheer

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2004 | | pagina 10