Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Welkom bij de document viewer van de Heineken Collection,

In deze viewer kunt u een schat aan gegevens vinden uit het Heineken archief.

U kunt de personeelsbladen lezen die sinds 1950 verschenen of informatie in de jaarverslagen zoeken zoals die sinds 1936 door de onderneming zijn gepubliceerd.

Ook de notulen van de raden van commissarissen en van het bestuur van Heineken NV vanaf 1873 zijn te raadplegen, samen met een serie vergaderstukken behorende bij de notulen van de Raad van Bestuur. Om deze stukken in te zien dient u echter eerst een aanvraag te doen door middel van het versturen van een verzoek tot inzage. Zie het registratieformulier onder het kopje 'log-in'.

Voor nog veel meer archief verwijzen wij u naar het Heineken archief dat in bewaring is gegeven bij het Stadsarchief Amsterdam. Via de archiefbank van het Stadsarchief kunt u daar online de inventarissen op het archief raadplegen.