aia SAP nu ook voor vastleggen bezittingen On line recruitment uitgebreid .Emm, QiiWiüjiüiihïiiit "et hon 10 be.eh een nun ..iCTj Henveken. npthicf jcvort ontu.kke'mïcelgkhêdon binnen Ho-nok in. i HAT10NAI ACCOUNT «ANAGI» m -w,j,r.bo. m «oio*on pl.ll.' on t.,.:4k om ij HET WERK IS ALS HET MERK ^poavo.on.^^ Carla Hoogland, Verkooptelefonie Amsterdam, ontving deze foto van haar zus die in Amerika woont en op een rommelmarkt in haar woonplaats Raleigh in North Carolina deze Heineken-uiting tegenkwam. N\s 2' 1 T Cor van der Schoor uit Woubrugge, destijds in dienst van de afdeling PC Support BSCC en nu met de VUT, kwam tijdens een vakantie met zijn familie in Amerika in downtown Los Angeles deze bijzondere muurschildering tegen. Vers van 't Vat, november 2003 Kort nieuws Het SAP R3-systeem waar Heineken wereld wijd mee werkt, krijgt weer een belangrijke extra functie. Vanaf eind oktober is het systeem ook geschikt gemaakt voor een uniforme verwerking en bewaking van de materiële vaste activa. Dat zijn de gebouwen, produktielijnen en brouwerij-installaties. "Tot nu toe werd SAP alleen gebruikt voor de logistiek en productie, niet voor financiële zaken", zegt projectleider Ed Plug. De uitbreiding is mogelijk gemaakt door Business Systems Services, onderdeel van HNBS. Het beheer van de activa in SAP is gebaseerd op de procedures die Heineken Corporate al eerder had ontworpen (SCAN en HeiCORE). Voorlopig is de nieuwe toepassing van SAP alleen bedoeld voor de werkmaatschappijen HNBS, HNS en HB. De activa-administratie wordt nu op één plaats gevoerd door de afdeling Reporting Accounting (HNBS). Met SAP is een einde gekomen aan de verschillende programma's waardoor mutaties, rapportages en fiscale aangiftes efficiënter tot stand komen. Met de lancering van de nieuwe werk geverssite voor de Nederlandse arbeids markt onderstreept Heineken het belang van on line recruitment. Onder de noemer 'Het werk is als het merk' vertellen collega's op www.heineken.nl/werken openhartig over wat zij doen en hoe zij tegen de toekomst van hun loopbaan aankijken. Recruiter Maud Kerssemakers geeft aan dat de oriëntatie van de hedendaagse sollicitant voornamelijk via het internet verloopt. "Met de nieuwe site spelen we in op deze behoefte. Velen kennen onze producten. De grote naamsbekendheid van Heineken werkt door in de interesse van sollicitanten voor Heineken als werkgever." Haar afdeling Recruitment is verantwoordelijk voor het imago van Heineken als werkgever op de arbeidsmarkt. De nieuwe site biedt de sollicitant - starters en ervaren professionals - informatie over Heineken, de business-aanpak en de vacatures. Daarnaast is de campagne 'Groentjes m/v' gestart met flesjes Heineken bier als beeld. Deze campagne en de site geven verder invulling aan een eenduidige en heldere communicatie naar de arbeidsmarkt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2003 | | pagina 9