-14 -19 Inhoud -22 -10 -12 10 vragen aan 6pack 4 Kort nieuws 8 Product, promotie pers 16 Borstbeeld dhr. Heineken onthuld 18 Wat doe jij eigenlijk? 24 Anno 26 Goed Vaatje 27 Bedankt 28 Recepties 29 Persoonlijk 30 Momentopname 32 Kleine stukjes krat i -sw. - v'.2 S7 A J Ambachtslieden als strategisch wapen Buitenland Afdeling belicht Reportage Het Heineken Tapvat Vers van't Vat, november 2003 Colofon Vers van 't Vat is het personeelsblad van Heineken Nederlands Beheer B. V. en verschijnt twaalf keer per jaar Uitgave afdeling Communicatie Hoofdredactie Cees Brink (a.i.) Eindredactie Wilma Gertenaar Productie Lasswell Communication Events, Noordkade 42, 2741 EW Waddinxveen, tel. 0182-623066 versvanhetvat(s>heineken.nl Vormgeving Rense Partners, Den Haag Oplage 10.500 Druk Offset Service, Valkenswaard Panama "Het is hier erg moeilijk om de business winstgevend te maken." Eindelijk oplossing voor cadmiumhoudend granulaat Heineken krijgt complimenten voor jarenlange zoektocht. Heineken Nederlands Beheer Peter Vertregt, directeur Marketing bij Heineken Brouwerijen "Marketing moet een leidende rol spelen." Eerste ketels en vaten in gloednieuw Brouwhuis Het naderende einde van het koperen tijdperk. V A r'. y 'T' A A - - Taakteam Secretariële Ondersteuning Den Bosch Met één been in het management, met het andere in het bedrijf. Vers tapbier voor thuis "De kracht van het Tapvat is zijn eenvoud."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2003 | | pagina 2