Recepties In memoriam 25-jarig jubileum A.C.M. de Haas, receptie 4 december Afscheid L. van Doornik, receptie 9 december Afscheid J.S.M. Wijne, receptie 12 december Afscheid P.F.A.M. van Kol, receptie 12 december 29 Op 4 december 1978 is Aad begonnen bij Dranken handel Toonen. Na zich 21 jaar verdienstelijk te hebben gemaakt in de logistiek, is Aad de commer ciële kant op gegaan. Sinds 1 april 1999 werkt hij als verkooptelefonist bij Heineken Brouwerijen Schielanden. Aad is een fijne collega met een grote inzet, die de klant hoog in het vaandel heeft staan. Op 4 december is er vanaf 16.30 uur een receptie in de ontvangstruimte van Heineken Brouwerijen Schielanden. Luuk van Doornik is op 15 november 1968 in dienst getreden op de afdeling Boekhouding in Rotterdam. Op 1 januari 1975 is hij naar Zoeterwoude gekomen als 'kwartiermaker' voor de Financiële Administratie. Later kwamen de financiële systemen onder zijn verant woordelijkheid. In 1995 volgde zijn benoeming tot chef Operationele Administratie. Van eind 1997 tot nu is hij werkzaam geweest als manager Facility Services en sitemanager. Luuk gaat vanaf 1 januari genieten van zijn Top/Vut. Iedereen is van harte welkom op de afscheids receptie van Luuk op 9 december vanaf 16.30 uur in De Hooiberg, Zoeterwoude. Na 34 jaar beëindigt Jules Wijne op 12 december zijn loopbaan bij Heineken Den Bosch omdat zijn functie wordt opgeheven. "Ik vind het jammer, maar het is niet anders." Jules Wijne heeft vele functies beoefend. Hij begon op 1 mei 1969 als colonne opziener Bottelarij. Als team leider Brouwen hield hij zich vanaf 1996 voor 50% bezig met onderhoud. Toen hij in juni 2002 teamleider Onder houd TSB werd, hield hij zich geheel met onderhoud bezig. Daarmee was voor Jules de verschuiving van Verpakken naar Techniek compleet. De afscheidsreceptie vindt plaats op 12 december om 15.30 uur in De Cambrinus- kelder in Den Bosch. Gelijktijdig met Jules Wijne neemt Pax van Kol afscheid. Pax trad 1 maart 1981 in dienst als chef Kwaliteits dienst van de Brouwerij in Den Bosch. Veertien jaar later werd hij trainingscoördinator en managementsysteem beheerder bij Brouwen. "Toen door Mensen Maken Heineken mijn oude functie overbodig werd, kreeg ik een functie om mensen te ondersteunen en op te leiden." Ook zijn huidige functie wordt opgeheven. Daarover is Pax niet treurig. "De klus is geklaard. Ik ben nu 59 en vind het mooi geweest na 43 jaar te hebben gewerkt." Wie van Pax van Kol afscheid wil nemen, is welkom op 12 december om 15.30 uur in De Cambrinuskelder in Den Bosch. Op 10 november is Wim Moeliker overleden. Hij werd slechts 47 jaar. Wim is in 1974 bij Heineken op de administratie begonnen en is sindsdien bij Heineken in verschillende functies werkzaam geweest. Vanaf het moment, zo'n drie jaar geleden, dat de ziekte zich openbaarde heeft Wim dapper gevochten. Vorig jaar leek het er zelfs op dat hij de strijd had gewonnen en begon hij voorzichtig aan zijn terugkeer bij Heineken te werken. Helaas kwam na een halfjaar de ziekte weer terug en moest Wim zich weer onder behandeling stellen. Ondanks alle therapieën en behandelingen heeft het niet zo mogen zijn dat Wim genas. Wij zullen ons Wim herinneren als een prettige en vriendelijke collega, waarmee en waarover je samen kon lachen. Wij zullen Wim missen. Zijn vrouw, dochter en overige familieleden wensen wij veel sterkte toe in het verwerken van het verlies van Wim. Collega's Financial Services Vers van 't Vat, november 2003

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2003 | | pagina 29