Het proces De oplossing Trots i Pieter Jan Ket legt ons uit hoe de techniek werkt. "Het granulaat dat voornamelijk uit polyetheen bestaat wordt bij hoge druk en temperatuur opgelost in een soort was benzine. Het cadmium lost daarin niet op. Vervolgens wordt het cadmium uit de oplossing gefilterd. Waarna de kunststof weer uitkristalliseert. Klaar voor hergebruik." eerder ontwikkelde techniek een werkbaar concept te maken. Een bestaande installatie kan met een aantal aanpassingen worden omgebouwd. De verwerking van al het granulaat gaat drie jaar duren, en begint in september 2004. En dan blijft het cadmium over. Omdat het niet afbreekt heeft het een verzekerde, goed gecontroleerde opslag nodig. In die behoefte voorziet de C2 deponie van de overheid. Daar wordt alles gedeponeerd dat niet kan worden hergebruikt en niet in het milieu thuishoort. Ook het cadmium uit de voormalige kratten zal daar terecht komen. Stichting Natuur en Milieu, woordvoerder voor alle milieubewegingen in dit dossier, werd overlegd of het niet tijd was om het granulaat aan te bieden bij de Algemene Vuilverbranding Rijnmond. Met verbranden scheid je ook kunststof en cadmium, maar kan er geen sprake meer zijn van hergebruik van het kunststof. De milieubewegingen stellen zo'n oplossing absoluut niet op prijs maar zagen ook wel dat er meer dan normale moeite was gedaan om het probleem op een andere manier op te lossen. Maar zoals zo vaak, is de oplossing toch ineens dichtbij. Heineken kwam in contact met Sea Way Refining een bedrijf dat voortkomt uit een chemisch concern in Vlissingen. Zij zagen kans van een Fred Flolvast Fred is ontzettend blij met de oplossing en hij is niet de enige. "We hebben als Heineken onze verplichting zeer serieus genomen. In een laatste brief over dit onderwerp krijgen we van de milieubewegingen dan ook complimenten voor de manier waarop we dat gedaan hebben. We hebben veel langer naar een oplossing gezocht dan je menselijkerwijs kan verlangen. Het is uiteindelijk een verhaal geworden waarop we binnen Heineken trots kunnen zijn."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2003 | | pagina 23