Belofte maakt schuld Milieuvriendelijke vernietiging van kratten wordt werkelijkheid In 1986 sloten Heineken en de milieubewegingen een convenant waarin Heineken zich garant stelde voor de milieuvriendelijke vernietiging van kratten waarin cadmium was verwerkt. In afwachting van de juiste techniek werden alle cadmiumhoudende kratten, inclusief die van Vrumona, na gebruik tot 28.000 ton granulaat vermalen en opgeslagen. Alle nieuwe kratten waren cadmiumvrij. Vanaf dat moment startte een zoektocht die vele jaren langer duurde dan Heineken of de milieubewegingen hadden voorzien. Fred Holvast is als manager Distribution Customer Services op dit moment verantwoordelijk voor het granulaat. De start van het dossier De zoektocht Tekst Wilma Gertenaar Bij het cadmiumprobleem is Fred pas sinds een jaar van dichtbij betrokken. Niet zo heel erg lang, maar zijn bemoeienis start op een essentieel tijdstip, het jaar waarin het probleem werd opgelost. Iedereen die er in de afgelopen 17 jaar mee bezig is geweest, weet wat dat wil zeggen. Het aantal mensen dat zich hierover het hoofd heeft gebroken, is niet op de vingers van twee handen te tellen. Hoe is het ooit begonnen? Heineken wilde in 1986 nieuwe kratten aanschaffen voor zowel Amstel als Heineken. Om de kleur in de kratten zo aantrekkelijk mogelijk te maken werd er cadmium, een zwaar metaal, in verwerkt. Dit was toen de enige mogelijkheid om een goede gele en rode kleur te krijgen. Iedereen die thuis wel eens olieverf of aquarelverf gebruikt kent cadmium. Het komt in veel verfkleuren voor. Sommige verfkleuren zijn er zelfs naar vernoemd, cadmium- geel bijvoorbeeld. Tegelijkertijd met de aanschaf van de toenmalige nieuwe kratten liep een discussie tussen de overheid en de milieubewegingen over een nieuwe manier om zware metalen uit gebruiksvoorwerpen te halen voordat ze werden gerecycled. De kratten werden toen al snel onderdeel van deze discussie. Heineken en de milieubewegingen spraken toen af dat Heineken zou proberen een manier te vinden om als de kratten niet meer gebruikt werden het cadmium eruit te halen zodat het kunststof zonder cadmium kon worden hergebruikt. Zo begon een dossier dat nog vele jaren zou groeien. In de jaren die volgden werd uitputtend onderzoek gedaan. De grote voortrekkers daarin waren de technisch specialisten van Heineken. Pieter Jan Ket is milieuspecialist bij HTS. Hij is al sinds 1997 bij het project betrokken als coördinator en verant woordelijk voor het technische gedeelte. "Het onderzoek had een puur wetenschappelijke benadering. In eerste instantie moest een manier worden gevonden om cadmium en kunststof te scheiden. Ten tweede moest die techniek op grote schaal toepasbaar zijn. Een combinatie die bijna onmogelijk bleek. We wilden graag aanhaken bij een bestaande ontwikkeling. Het op grote schaal verwerken van granulaat bleek vaak niet rendabel, daarvoor is de hoeveelheid granulaat net weer te klein." Er is dan ook de nodige keren gewanhoopt. Met als laatste dieptepunt begin dit jaar toen in overleg met de Sea Way Refining

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2003 | | pagina 22