Concern Hengelsportdag Heineken 2003 Medewerkers en oud-medewerkers bedanken directie en/of collega's voor de bloemen en cadeaus die zij hebben gekregen. Trudy en Jan Colly uit Mijdrecht (40-jarig huwelijk) De heer en mevrouw W. Spierings uit Vught (40-jarig huwelijk) De heer en mevrouw B. du Mortier uit Leiden (40-jarig huwelijk) Familie S.M. Bekema uit Haarlem (40-jarig huwelijk) De heer en mevrouw P. Janssen uit Heerlen (40-jarig huwelijk) Familie B. Haagedoorn uit Maarssen (40-jarig huwelijk) Bas en Nelly Bode uit Amsterdam (40-jarig huwelijk) Henk en Leny de Lijster uit Rotterdam (40-jarig huwelijk) Familie A.G. Masmeijer uit Amsterdam 50-jarig huwelijk) De heer en mevrouw Van Rensch uit Horst (50-jarig huwelijk) Diny en Arie van Sluis uit Heiloo (50-jarig huwelijk) De heer en mevrouw A.H. Huizenga uit Amsterdam 50-jarig huwelijk) Familie T. van Halem uit Rotterdam (55-jarig huwelijk) De heer en mevrouw Veldman uit Warfhuizen (55-jarig huwelijk) Hierbij willen mijn vrouw en ik allen die meewerkten, er aandacht aan schonken vla telefoon, mail dan wel brieven, en de velen die aanwezig waren op mijn afscheidsreceptie op donderdag 12 juni in Zoeterwoude, hartelijk danken voor de aanwezigheid, de goede woorden en de cadeaus. Wij, onze kinderen en kleinkinderen hebben er met volle teugen van genoten! Klasse zoals zo een belangrijke dag bij Heineken wordt 'gevierd' met zoveel mensen. Het was hartverwarmend en wij waren er niet een, twee, drie over uitgesproken. De wens 'het ga u goed' heeft zo inhoud gekregen en wij willen dat op deze plaats herhalen. Houd elkaar vast binnen de familie die het bedrijf Heineken altijd heeft gevormd en waar Marien zich altijd als een vis in het water voelde. HARTELIJK DANK. Wil en Marien van Gaaien en de rest van de familie Met een heel gezellige afscheidsreceptie in aanwezigheid van mijn vrouw, kinderen en ouders heb ik 39 dienst jaren bij Heineken afgesloten. Ik wil iedereen bedanken die aan het slagen hiervan heeft meegewerkt. Bedankt ook voor het geweldige onthaal, de leuke toespraken en de schitterende cadeaus. Niet te vergeten de prachtige bloemen ook voor mijn ouders, die hier zeer verrast over waren. Van oud-collega's die verhinderd waren, heb ik leuke kaarten ontvangen. Dat doetje goed. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt en prettige collega's gehad en kijk fijn op deze tijd terug. Het ga jullie allen goed! Met vriendelijke groet, Bram en Hilly Visser Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de prachtige cadeaus en cadeaubonnen en voor de fijne avond. Het was geweldig! Ook namens mijn vrouw en kinderen. Piet Louws Langs deze weg wil ik graag allen, die ik niet persoonlijk heb kunnen benaderen, bedanken voor de werkelijk prachtige cadeaus en mooie woorden die mij onverwachts te beurt vielen tijdens de niet-actieven- dagen in mei op de avond in Volendam en bedoeld waren als een officieus afscheid, vooruitlopend op mijn intreding tot de VUT-regeling op 1 oktober 2003. Het was werkelijk een complete verrassing met alle emoties die daarbij horen, kan ik u wel zeggen. Echter, geheel uit het oog zullen wij elkaar niet verliezen, omdat ik als vrijwilliger jullie kerstbijeenkomst en de jaarlijkse uitgaansdag in mei, tezamen met nog een aantal vrijwilligers, zal blijven verzorgen! Nogmaals mijn hartelijke dank. Rein Hellendoorn, sociaal contactenwerker De Bossche Hengelsportvereniging organiseert zaterdag 13 september weer de jaarlijkse Concern Hengelsportdag aan de Noorderpias in 's-Hertogenbosch. Alle actieve en 'anders'-actieve medewerkers én maximaal twee familieleden kunnen meedoen. Ook de jeugd tot vijftien jaar kan deelnemen aan deze hengelsportdag. Omdat het vooral om de gezelligheid gaat, wordt maar in één categorie gevist. Maar er zijn wel weer leuke prijzen te winnen! Deelname is gratis. Meld je aan voor 24 augustus, dan krijg je bijtijds de dagindeling voor 13 september thuisgestuurd. Let op: de inschrijving stopt bij 120 deelnemers. Meer informatie bij Jos Geerts, 073-6201417, Co van de Weijenberg, 073-6201407 en Toon van den Heuvel, 073-6209714 of e-mail: avdheuvel@home.nl. Vers van 't Vat, juli/augustus 2003

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2003 | | pagina 27