Eigen Verklaring, eigen verantwoordelijkheid 'Medewerkers en leidinggevenden zijn zélf verantwoordelijk voor ziekteverzuim.' 18 Misschien heeft u hem al in de brievenbus gevonden en anders krijgt u hem binnenkort: een folder over de Eigen Verklaring bij ziekmelding. Met daarbij gevoegd twee exemplaren van die Eigen Verklaring. Per 1 september 2003 verandert er namelijk iets in de manier waarop u zich ziek moet melden. Vanaf die datum moet u, als u een keer te ziek bent om te werken, op uw eerste ziektedag een formulier invullen waarop u zelf aangeeft waarom u niet kunt werken en wanneer u denkt weer te beginnen. Elke ziekmelding kost geld Tekst Arno Verbaas Wiet Holla Wie zich tót 1 september ziek meldt, krijgt nog gewoon het gebruikelijke telefoontje of bezoekje van de lekenrapporteur van de Arbodienst. Dat verandert echter na 1 september. Net zoals nu het geval is, is meestal uw leidinggevende uw eerste aanspreekpunt. Bij hem of haar meldt u zich ziek. Deze vraagt niet meer alleen wat er aan de hand is, maar wijst u voortaan ook op het formulier Eigen Verklaring bij ziekmelding. Dat moet u namelijk op uw eerste ziektedag invullen en in de daarvoor bestemde envelop opsturen naar de Arbodienst. Zo weten ze daar snel wat er met u aan de hand is. Wat er verder gebeurt, hangt af van de ernst van uw ziekte. Pas als uw verzuim langer gaat duren dan twee weken, komt de Arbodienst in actie en ontvangt u in principe een uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Ook dan blijft uw leidinggevende uw eerste aanspreekpunt. U bent en blijft dus samen verantwoor delijk, zoals in april 2002 ook in de Wet Verbetering Poortwachter over ziekteverzuim en reïntegratie is vastgelegd. Overigens kan op verzoek van een leidinggevende een spoedcontrole plaatsvinden. Ervaring bij Brand Bierbrouwerij en bij Productie van Heineken Den Bosch heeft geleerd dat het invullen van het formulier eenvoudig is. Wiet Holla, bedrijfsarts in Den Bosch, is blij met het nieuwe systeem. "De verantwoordelijkheid wanneer iemand weer aan het werk kan, leggen we nu bij de zieke zelf. Ik ben ervan overtuigd dat mensen daarmee goed kunnen omgaan. Ziekte is niet alleen vervelend voor jezelf, maar ook voor het bedrijf. Elke ziekmelding kost Heineken geld en bovendien dupeer je je collega's. Alle reden om te proberen je weer zo snel mogelijk beter te melden. Want uiteindelijk gaat het er natuurlijk om het ziekteverzuim binnen Heineken zo laag mogelijk te houden." ledereen is wel eens ziek. Bewaar de toegezonden Eigen Verklaring-formuiieren en de informatie daarover dus goed. Heineken Nederlands Beheer

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2003 | | pagina 18