'Je kunt niet 'één op één' een tekst vertalen' Context Bestuur en instanties als het Pensioenfonds en de Europese Ondernemingsraad." Hoewel er dagelijks veel opdrachten binnenkomen en de deur uitgaan, gebeurt dat relatief weinig per telefoon, al gaat die wel regelmatig over. Dominique: "We doen hier veel per e-mail en dat is wel zo gemakkelijk. Uiteraard zijn er soms wel discussies met opdrachtgevers over een vertaling, zeker als er door een 'native speaker' naar wordt gekeken, en die bespreken we telefonisch. Maar het is nooit iets waar je niet kunt uitkomen. Alleen de factor 'tijd' wekt wel eens onbegrip op." Lia vult aan: "Je kunt bijvoorbeeld niet 'één op één' een tekst vertalen. Een serieuze tekst mag door de vertaling niet opeens grappig overkomen. Daarom is allereerst de context waarin de tekst is geschreven belangrijk, daarnaast het gebruikte vakjargon en de doelgroep van de te vertalen stukken. Ook moet de tekst passen in het aangeleverde stramien. Kortom, vertalen kost tijd. Zeker als je, zoals wij, kwaliteit wil leveren. Het is en blijft wat dat betreft een vak apart." Vers van 't Vat, juli/augustus 2003 V.l.n.r. Dominique Oudshoorn, Rien Verschuren en Lia Zantinge

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2003 | | pagina 11