10 vragen aan... Wat doe jij eigenlijk? Communiceren en Beïnvloeden Cultuurbarbaren Sinterklaasverhaal To the Next Level Heineken Nederlands Beheer Taking Heineken to the Next Level. De naam van het proces waar we sinds half oktober middenin zitten, slaat de spijker op z'n kop. We willen op een niveau hoger werken om ook in de toekomst te blijven behoren tot de top-3 van bierbrouwers in de wereld. De afgelopen tien jaren hebben bewezen dat de strategie van Heineken nog steeds goed is; die veranderen we dus niet. Maar Heineken zelf is wel degelijk veranderd. Dankzij onze strategie zijn we door acquisities en fusies in tien jaar tijd bijna twee keer zo groot geworden. Bovendien blijft in de wereldbiermarkt de concurrentie toenemen. Het is dus logisch dat we onze organisatie goed doorlichten en verbeteren: prestatie- gerichter werken in een uitdagende cultuur. De nieuwe aanpak betekent dat sommige functies veranderen, andere functies worden gecreëerd of verdwijnen. Inhoud Saskia van Walsum, Programmacoördinator 'Taking Heineken to the Next Level' mw Half oktober zijn we gestart en vanaf dat moment is het voor alle direct betrokkenen een hectische, maar inspirerende tijd geweest. Hectisch, omdat we haast maken met de advies aanvraag voor de COR om mensen niet onnodig lang in onzekerheid te laten. Inspirerend, omdat ik uit diverse geledingen binnen de onderneming heb gehoord dat men positief is over de plannen. 'Goed dat we gaan versnellen', 'Goed dat we dichter op die markt gaan zitten', 'In lijn met de verwachting'. Dat zijn veel gehoorde reacties en die doen me deugd. Ze geven aan dat we er klaar voor zijn om samen Heineken naar een hoger plan te tillen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 2