- Heineken als baken in de storm. Deze eenzame wandelaar trotseert weer en wind voor een biertje. sssffliÉgg

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 16