Heineken staat open. Open voor nieuwe ideeën, verschillende meningen, durf en ondernemingslust. Allemaal onderdelen van de gewenste, nieuwe cultuur, die in de afgelopen tijd veel besproken werd. Afspraken Wandelgangen Ideeën Heineken CuJtinirharharen Tekst redactie Bij een verandering in de cultuur, is het alsof je grote schoonmaak houdt in huis. Je veegt overal het stof af en bekijkt alles opnieuw op zijn waarde. Gezond verstand om de waarde te bepalen en een hekel aan stof zijn de ingrediënten die je hierbij nodig hebt. Het is slim om, vóór je alle ramen opengooit en de kasten leeghaalt, eerst eens rond te lopen en te kijken in welke staatje huis verkeert. Wij van de redactie keken bij Heineken alvast om ons heen: hoe open, divers, vol ideeën en ondernemingsgezind zijn we op dit moment? En nu we het er toch over hebben: hoe goed houden we ons aan afspraken? Ook een van de pijlers van onze nieuwe cultuur. Dat met die afspraken is een raar fenomeen. We zijn er bijzonder op gesteld ze te maken. Niet zozeer om ons eraan te houden, maar meer omdat ze structuur geven. Zo moetje niet gek opkijken als een collega 'iets' later dan afgesproken binnenkomt in een vergadering en, zoals later blijkt, 'helaas geen tijd heeft gehad' voor een goede voorbereiding. Of als een leidinggevende bij ieder werkoverleg hetzelfde antwoord heeft op die ene vraag: 'Ik moet nog even informeren bij die en die, ik kom erop terug'. Zeker, maar dan alleen als de vragensteller flink volhoudt. Het rare van dit verhaal is niet dat we de afspraken maken, of ons er niet aan houden, echt vreemd is dat niemand een ander op zijn gedrag aanspreekt, ook niet als het regelmatig gebeurt. Waarom niet? Sparen we krediet voor als we zelf een slechte 'afsprakendag' hebben? Of vinden we het gewoon lekker om er achteraf in de wandelgangen over te klagen? Waarschijnlijk hebben wij binnen Heineken, na die van de Tweede Kamer, zo'n beetje de beste wandelgangen van Nederland. Want er gebeurt wat in die gangen. Oeverloze discussies worden er gevoerd. Ben je het niet eens met je leidinggevende? Krijg je na een goed gesprek nog steeds geen gelijk? Geen nood: ga gewoon ondergronds in de wandelgangen! Via via komt je klacht altijd wel terecht bij iemand die er iets mee zou moeten doen. Tegen die tijd is het verhaal echter verworden tot 'ik hoorde dat er mensen zijn die zeggen dat er mensen zijn die...' Daarmee is wel de toon gezet, maar niemand kan er iets mee. En dat zorgt dan weer snel voor het gevoel dat zaken gewoon worden genegeerd. De wandelgang is ook de plek voor 'management by walking around' of, in goed Nederlands, het 'rondloopmanagement'. Een prachtige vorm van leidinggeven, die helaas in de handen van de verkeerde manager degradeert tot een combinatie van gezellig meeroddelen en een loopje langs de kantoren waar je net lang genoeg blijft om je geweten te sussen, maar nooit zo lang dat je daadwerkelijk met een probleem wordt opgezadeld. De beschikbaarheid van een luisterend oor brengt ons automatisch op het openstaan voor nieuwe ideeën. Stel, je barst van de ideeën, het ene nog briljanter dan het andere. Waar laatje die dan? Wij houden van het spreekwoord 'schoenmaker, blijf bij je leest': de collega's bij Marketing leveren de ideeën over marketing, de HTS'ers de technische ideeën. Alles netjes in hokjes en niets onverwachts. Maar waar moet iemand van Verpakken zijn briljante verkoopidee kwijt? Dat wordt moeilijk, want hij begeeft zich buiten 'zijn' hokje. Het is duidelijk: we moeten af van dat denken in hokjes en vakjes. We zijn immers samen een organisatie. Als dat duidelijk en vanzelfsprekend wordt, is deze verandering alle moeite zeker waard. Het is nog niet ideaal en helemaal perfect zal het ook niet worden. Maar laten we beginnen met kijken naar onze eigen bijdrage aan de Heineken-cultuur. Kijk eens naar jezelf, en vraag je af: 'beïnvloed ik de sfeer positief of negatief?', 'Hoe wil ik het zelf graag zien?' en 'Wat kan ik voor een nieuwe cultuur betekenen?' Beantwoord deze vragen eens en ga na in hoeverre jij bereid bent te veranderen. Dan is de eerste stap alvast gezet. 14 Nederlands Beheer

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 14