Ie populairste cursus van Heineken Reflectie Overtuiging Niet eng V.l.n.r. Ab Kalter, Jules Wijne, Johan Koole en Andre van der Sande manier waarop het werk is georgani seerd, terwijl je collega bedoelt dat de stoelen rugpijn veroorzaken. Dat is nog slechts één dimensie aan het verhaal. Want wat te denken van de vaardigheid 'reflecteren'? Reflecteren is het herkennen van de emoties die een vraag of een mening begeleiden. In ieder gesprek zitten namelijk twee verschillende lagen: dat wat wordt gezegd en dat wat wordt bedoeld. Bij wat wordt bedoeld komen emoties om de hoek kijken. Als iemand je vraagt: 'Heb je een vrije dag?', kan hij of zij bedoelen: 'Wat leuk datje een vrije dag hebt'. Dat is positief. Maar het kan ook negatief: 'Wat doe je me aan door een vrije dag te nemen'. Door de emotie kan een vraag een compleet andere lading krijgen. Dan is er ook nog je eigen overtui gingskracht. Hoe sterk is die eigenlijk? Veel deelnemers aan de cursus blijken door schade en schande wijs geworden. Voorbeel den van hoe het niet moet, zijn er genoeg: dingen die je ai twee jaar roept terwijl niemand luistert. Of een presentatie die je geeft en die alleen jij belangrijk lijkt te vinden. De vraag is natuurlijk: hoe komt het dat niemand lijkt te luisteren? Belangrijk hierin is je gevoel of, zoals de cursusleidster zegt: 'het draadje dat jou met het onderwerp verbindt'. Je moet uitzoeken wat jouw betrokkenheid bij het onderwerp is en van daaruit praten. Je kunt een ander niet overtuigen van iets waar je zelf niet in gelooft. De meeste cursisten lijken in voldoende conditie om deze geestelijke survivaltocht met succes te volbrengen. De een is wat meer een natuurtalent dan de ander, maar over het geheel genomen pikt iedereen het vrij snel op. Er wordt echter niets cadeau gedaan en dus weegt iedereen zijn woorden op een goudschaaltje om niet in oude gewoonten terug te vallen. Waarom is deze cursus zo populair? De cursisten vinden datje er niet alleen in je werk, maar in je hele leven iets aan hebt. En al word je behoorlijk met jezelf geconfronteerd, niemand vindt dat 'eng'. Je kunt je eigen grenzen stellen en je bevindt je in een veilige omgeving. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om deze cursus te volgen en dat maakt het al snel tot een heel persoonlijke ervaring. Dat wordt nog versterkt doordatje bijna alles zelf aanlevert: de problemen en de voorbeelden, maar gelukkig ook de oplossingen. ■nkr? Vers van 't Vat, november 2002 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 13