Communiceren en Beïnvlo Misschien wel de WÊÊÈ Een van de populairste cursussen van de afdeling Talentontwikkeling neemt je mee op een survivaltocht. Je mag slechts het hoognodige meenemen: moed, nieuwsgierigheid, uithoudingsvermogen en scherpte. Een aantal zaken moetje bij de deur afgeven: vechtlust, gewoonten, geldingsdrang en de meeste van je vaste overtuigingen. In principe kan iedereen meedoen, mits je binnen de doelgroep valt en je stijl van communiceren wilt verbeteren. Er is geen training vooraf nodig; de benodigde basisinformatie zit in de menselijke aard gebakken. Interpretatie .-i*:?.--! i-,V-ü wK?sb§I; 'SgEliil&viK mÊmÊÊKÊWm^BSm Tekst Wilma Gertenaar De cursus 'Communiceren en Beïnvloeden' is niet bepaald wat je noemt een feestcursus. Communicatie is immers een lastig proces. Gezeten in een kring rondom tafels doorlopen de cursisten een traject waarin zij worden geconfronteerd met hun talenten én hun tekortkomingen in contacten met de medemens. Om het nog moeilijker te maken, wordt de werkelijkheid voortdurend veranderd. Zo blijkt een scherpe vraag in werkelijkheid geen relevante informatie op te leveren en gaat een gesprek, dat gisteren nog goed leek, nu ineens nergens over. Alles draait in de cursus om interpretatie, reflectie en overtuigingskracht en hoe je die kunt gebruiken in de communicatie met anderen. Heineken Nederlands Beheer Een van de vragen in de cursus luidt: 'Hoe komt wat jij zegt op iemand anders over, en hoe goed pik jij op wat de ander bedoelt?' De simpele vaststelling 'het is mooi weer' zal door veel mensen zonder nadenken worden beaamd. Maar wat is eigenlijk mooi? Moet het alleen droog zijn of moet de zon ook schijnen? Om te begrijpen wat precies wordt bedoeld, is aanvullende informatie nodig. 'Mooi weer' is nog niet eens een grote uitdaging. Maar als een collega je komt vertellen dat 'het werk absoluut niet loopt', kom je al in troebeler vaarwater terecht. Wat wordt bedoeld met 'het werk', en wat betekent het dat het 'absoluut niet loopt'? Het zou kunnen dat jij concludeert dat er iets mis is met de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 12