'De grootste verandering is de enorme groei van Heineken.' Ze is even kordaat als charmant. Haar bijnaam is 'moeder overste' en haar kwaliteiten zijn eigenlijk te veel om in één adem op te sommen. Het laatste decennium is zij secretaris van de Raad van Bestuur op het hoofdkantoor in Amsterdam. Secretaris, geen secretaresse. Maar als zodanig is zij absoluut een 'primus inter pares', een 'eerste onder haar gelijken'. Want Francis Tjaarda is en blijft vooral... gewoon zichzelf. Wat houdt uw functie concreet in? Heeft u deze functie altijd geambieerd? Onlangs was u 25 jaar in dienst bij Heineken. Is er veel veranderd? Wat doe Tekst Menno Middelkoop JIJ eigenlijk "Ik spreek liever van een rol dan van een functie; dat gaat verder. Het gaat er niet alleen om datje een functie bekleedt, even belangrijk is hoe je die invult. Hoe je inspeelt op de dagelijkse gang van zaken. Dat is wat mij betreft 'een rol vervullen'. Ik probeer altijd meer te doen dan alleen het uitvoeren van mijn takenpakket. De rol van 'algemene vraagbaak' is zo'n extra dimensie in mijn werk. Maar er horen uiteraard ook vaste taken bij mijn functie. Als secretaris verleen je bijvoorbeeld ondersteuning aan de Raad van Bestuur, plan en notuleer je vergaderingen, verzorg je alle afsprakenlijsten en regel je platformmeetings. Waar de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur ieder hun eigen secretaresse hebben, ben ik dat als het ware voor de Raad van Bestuur als geheel." "Nee, ik ben ernaar toegegroeid. Ik begon bij Heineken als secretaresse van het hoofd PR (Corporate), daarna werd ik perswoordvoerster en beginjaren tachtig kreeg ik de Europese PR-aangelegenheden onder mijn hoede. Weer later ben ik benoemd tot hoofd PR (Corporate) en van daaruit ben ik op deze stoel terechtgekomen, waar ik intussen zo'n zeven jaar fulltime met plezier zit. Want dat is iets wat ik wél altijd heb geambieerd: een leuke baan, waarin ik mij thuis voel, gezellige collega's heb en waar een goede sfeer heerst. In dat opzicht is Heineken een fantastische onderneming gebleken." "De grootste verandering is de enorme groei van Heineken. Toen ik een kwart eeuw terug begon, hadden we 'enige belangen' in Frankrijk en Spanje; sindsdien is er een gigantische internationalisatie in gang gezet. Dat is trouwens heel geleidelijk gegaan, zodat iedereen automatisch is meegegroeid. Het familiegevoel bij Heineken is daardoor nooit verdwenen, sterker nog, het is groter geworden. In dat opzicht is Heineken uniek onder de multinationals. Ik krijg dat vaak te horen; tijdens recepties en andere gelegenheden valt altijd weer onze betrokkenheid op. Dat mogen we koesteren." 10 Heineken Nederlands Beheer

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 10