ragen aan.. De afgelopen twee jaar is in het kader van het project 'Modernisering Sociaal Beleid' veel werk en onderzoek verricht. Heineken is, als gevolg van de afspraken die bij dit project zijn gemaakt, gestart met het project 'CAO voor de toekomst' in samenwerking met de betrokken vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond, De Unie en VMHP. Om meer duidelijkheid te scheppen over dit project stelden we 10 vragen aan Toon Wennekens, bestuurder van FNV Bondgenoten. 1. Wat heb je hiervoor gedaan? 2. Hoe is het om zowel voor Heineken als Bavaria en Grolsch te werken? En hoe zit het met vertrouwelijkheid van gegevens? 3. Wat vind je van Heineken als bedrijf? 4. Wat vind je negatief? 5. Wat betekent de samenwerking met Heineken voor jullie vakbond? 6. Wat zijn de doelen van de werkgroep 'CAO voor de toekomst'? 7. Wat moet het project uiteindelijk opleveren? 8. Wat zijn de kansen en bedreigingen van het project? 9. Als jullie tijdens dit project alles al bespreken, waarom en waarover moet er dan straks nog worden onderhandeld? 10. Wie nemen er beslissingen, volgens welke structuur werkt dat? Tekst Liesbeth Groeneveld "Ik ben onderzoeker geweest op de universiteiten in Nijmegen en Leiden. Daarna ben ik via de Vakcentrale bij de Voedingsbond terechtgekomen en ben ik nu al een jaar of acht bestuurder bij de FNV. Sinds 1 februari werk ik bij de bedrijfsgroep industrie waarvan Heineken, evenals Bavaria en Grolsch, deel uitmaakt." is CAO en CAVO te integreren. Het tweede doel is modernisering van de CAO in redactionele zin. Hiermee bedoel ik dat je alle artikelen en teksten rondom bijvoorbeeld ziekteverzuim of beloning bij elkaar zet. Dat maakt het een stuk overzichtelijker. Ten derde willen we een aantal zaken, die naar voren zijn gekomen uit de werkgroepen Modernisering Sociaal Beleid, inbrengen als voorstel voor de CAO-onderhandelingen." "Als vakbondsbestuurder ga ik natuurlijk discreet om met vertrouwelijke informatie. Ik betwijfel ook of ik ooit meer te weten zal komen dan de managementteams van deze brouwerijen over elkaar weten. Zij zitten vaker bij elkaar dan ik bij die mannen zit en ze weten heel veel van elkaar, dus daar ben ik niet zo bang voor." "Heineken is een modern, internationaal en vooruitstrevend bedrijf. Het durft te ondernemen, maar is ook traditioneel. Wat ik prettig aan Heineken vind, is dat het een heel trots bedrijf is. Daar houd ik wel van. Werknemers zijn trots op wat ze maken. Tegelijkertijd is dat ook weer een valkuil. Als een werknemer bijvoorbeeld niet meer binnen Heineken functioneert, dan is dat voor die persoon moeilijk te verkroppen. Aan de ene kant wil het bedrijf betrokkenheid en aan de andere kant dat mensen mobiel zijn." "Wat ik minder sterk vind bij Heineken is dat het uitvoerend management er vaak moeite mee heeft de mensen mee te nemen in een proces van vernieuwing of verandering." "Vanuit de vakbond gezien is Heineken interessant, omdat je bij Heineken alle facetten van het vakbondswerk vindt, van individueel advies op de vloer en het normale overleg op vestigingsniveau tot CAO- en Europese aangelegenheden." "Het project heeft drie doelen. Het eerste is onderzoeken of het mogelijk "De inzet van alle activiteiten is een conceptboekje te maken dat voor iedereen helder en duidelijk is en dat aan het einde van het jaar op de onderhandelingstafel ligt." "Wat dadelijk spannend wordt, is om van de CAO en CAVO één systeem te maken. De CAO heeft een loongebouw dat voor iedereen toegankelijk is. Je weet dat je in een bepaalde schaal binnenkomt en dat je binnen een aantal stappen aan je maximum zit. De CAVO is ondoorzichtelijker. Er staat niets in vermeld over begin en einde van schalen. Dit is ook een van de oorzaken van de problematische arbeidsverhoudingen die door de werkgroep Modernisering Sociaal Beleid is vastgesteld. De integratie van beide arbeidsvoorwaardenpakketten komt dan ook rechtstreeks uit het project Modernisering Sociaal Beleid." "In ons boekje komen verschillende keuzes te staan waarover wordt onderhandeld. Het is spannend om naar een arbeidsvoorwaardenpakket te kijken en vast te stellen wat daar in hoort en wat flauwekul is. Misschien worden we het al pratend heel snel eens. Als je als onderhandelende partijen samen de eindstreep wilt halen, moet iedereen iets krijgen en iets inleveren, daarin moetje de balans vinden." "Ik heb een mandaat om zelfstandig beslissingen te nemen. Waar ik ja of nee tegen mag zeggen, is echter wel begrensd. Ik kan namelijk door de kader groep worden teruggefloten. De kadergroep heeft ook een beperkt mandaat. Uiteindelijk nemen de leden bij Heineken de beslissingen. Als er dus een CAO- resultaat ligt, moet alles tijdens ledenvergaderingen terug naar de leden." Heineken Nederlands Beheer

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 4