Het bien Klaas Schota 1Qïïient?P&ld Medewerker Magazijn Heineken Brouwerijen Fries Naast mijnwerk als medewerker Magazijn te Grou ben ik veje uren bezig als vrijwilliger bij de kaatsverenigingdn Itens. Deze vereniging bestaat dit jaar tachtig jaar. Naast een bestuur van vier mensen-zijn bij deze vereniging meerdere vrijwilligers actief. Dat is nodig, want er zijn 45 senioren en 35 jeugdleden die graag elk weekend willen kaatsen. Daarom organiseren wij in de periode van 30 april tot 30 augustus dertien wedstrijden op het sportveld l bij mij voor de deur. Meestal houd ik mij bezig met de verzorging van de inwendige mens. Als die is voorzien, ben ik zelf aan de beurt en neem ik een pilsje tijdens de finale. Lekker in de luie stoel in de buurt van de telegraaf. Mocht ik dan toch worden afgeleid, dan is het niet nodig steeds te vragen hoe de stand is. Samen met mijn broer en mijn vader, die allebei bakker zijn, gaan we dit jaar alweer voor de elfde keer de 'Bakkerij Schotanus-partij' organiseren. Aan het einde van die dag nemen we er twee, natuurlijk. - wm u m l

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 32