10 vragen aan Pinkpop 2002 Reportage Kampioen Verpakken Wat doe jij eigenlijk? Heineken Toegevoegde waarde Inhoud Nederlands Beheer i Zoals de naam al doet vermoeden, is Heineken Technical Services een (interne) serviceorganisatie met als belangrijkste doel het wereldwijd ondersteunen van onze werkmaatschappijen op technisch gebied in de ruimste zin van het woord. Naast ondersteuning in de productie betekent dit ook advies op het gebied van inkoop en logistiek. Ook in een serviceorganisatie is het van vitaal belang om er achter te komen wat onze klanten van ons verwachten, om juist die toegevoegde waarde te leveren waar behoefte aan is. Goede communicatie met de klant is dan ook een essentiële voorwaarde. Deze communicatie vindt plaats op continue basis maar ook middels uitgebreid klantenonderzoek door een extern onderzoeksbureau. De uitkomsten van het onlangs gehouden klantenonderzoek waren over het algemeen positief, maar het is ons ook duidelijk geworden dat wij nog veel kunnen verbeteren. En dat gaan wij doen ook. Tevens is het van belang het met elkaar eens te zijn over waar nu de prioriteiten liggen van onze activiteiten. Hoe goed doen wij de dingen waar wij goed in zijn - inkoop, brouwen, verpakken, R&D, logistiek - en hoe belangrijk zijn ze eigenlijk? Hoe groot is onze toegevoegde waarde? Alleen door het stellen van prioriteiten kan de juiste focus in de organisatie worden aangebracht. Op deze manier zijn we dus continu bezig om, waar mogelijk, onze werkwijze te verbeteren. Altijd kritisch. Voortdurend vragen stellend. Veeleisend. Dit met als uiteindelijke doel een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te leveren aan de totale Heineken Groep. Siep Hiemstra, directeur HTS

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 2