Afscheid R. de Hek-Ritstier, receptie 11 juli Afscheid P.J. de Munck, receptie 26 juli Na bijna 43 jaar heeft Ria besloten afscheid te nemen van haar werk als software-consultant. Piet gaat gebruikmaken van de TOP/VUT- regeling en heeft 26 juli een afscheidsreceptie. Siife i HKl&lSi Ria de Hek-Ritstier is 1 juli 1959 in dienst getreden bij Heineken in de functie van medewerkster Administratie. De laatste dertien jaar van haar loopbaan was Ria als software consultant gedetacheerd bij Hospitality Systems Holland B.V. Ria heeft besloten per 1 augustus 2002 gebruik te maken van de VUT- regeling. Als dank voor haar enthousiaste en waardevolle bijdrage, biedt Hospitality Systems Ria een receptie aan, waarop zij in het zonnetje wordt gezet. U bent bij deze van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn op donderdag 11 juli vanaf 15.00 uur in het Hospitality Center te Alphen aan den Rijn, Henry Dunantweg 36. Na bijna 35 dienstjaren neemt Piet de Munck afscheid van Heineken. De Bossche collega kwam 1 oktober 1967 in dienst als kwaliteits controleur. Op 5 april 1976 werd hij verpakkingscontroleur en in 1980 groepsleider Verpakken. In 1992 kreeg Piet de functie rayongroeps leider en sinds 1996 is hij als administrateur OT-F binnen de Sub-unit Brouwen werkzaam geweest. Per 1 augustus 2002 maakt Piet gebruik van de TOP/VUT- regeling. Zijn afscheidsreceptie is 26 juli om 15.30 uur in de altijd gezellige Cambrinuskelder. Iedereen die Piet de hand wil schudden, is dan van harte welkom.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 27