Prioriteiten Training verbeteringen. Daarin mogen we elkaar best scherp houden en elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken." Peter Bos weet dat de intrede van het project 'Kampioen Verpakken' voor sommige collega's best even wennen was. "Omdat de organisatie aan de basis is veranderd, zochten velen naar de juiste invulling van hun 'nieuwe' functies. Maar het is mooi om te zien hoe vlot deze draad toch wordt opgepakt", aldus de 'technisch eigenaar'. Het sneller en vooral efficiënter produceren mag uiteraard nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het product en de veiligheid van de medewerkers. Die zaken staan bovenaan het prioriteitenlijstje van Heineken. Willem de Jonge: "Binnen de gegeven kaders moeten we aan de slag. Meer leiding op de werkvloer, betere communicatielijnen tussen Productie en ondersteunende diensten, meer vakmanschap onder de operators... het zijn allemaal dingen waarmee we bezig zijn. Verpakken Den Bosch is nu eenmaal een complex proces door het brede productenpakket, maar dat maakt de uitdaging des te groter." Ad Stolzenbach is task force medewerker bij 'Kampioen Verpakken'. Het elkaar informeren krijgt volgens hem nu veel aandacht. "Het project omvat workshops om de collega's vertrouwd te maken met het doel van 'Kampioen Verpakken'. Ze krijgen niet zomaar iets opgelegd, maar we proberen hen te laten delen in de visie. Ze moeten zelf ontdekken wat er beter kan. Individuele kwaliteit is er best onder de medewerkers, maar je moet het er wel uithalen! 't Is eigenlijk net voetbal: individuele kwaliteit in een team is niet genoeg om kampioen te worden. Een verzameling voetbalsterren maakt nog geen goed elftal. Je moet er een hecht team van maken. Een eenheid. En daarvoor moet je voortdurend blijven trainen: op elkaar ingespeeld raken, communicatielijnen verbeteren, weten wat je aan elkaar hebt en vooral... samen met alle neuzen dezelfde kant op werken aan het einddoel, het 'kampioenschap'. Dat is tenslotte waar we op uit zijn." Volgens Marcel van Huiten, multifunctioneel monteur bij de ombouw van Cluster Binnenland, levert de 'training' voor de 'verpakkingskampioenen-in-wording' steeds meer resultaat op. Stukje bij beetje verbetert de situatie bij Heineken Den Bosch. Marcel van Huiten: "Wij merken dat de communicatie tussen onze Technische Dienst en Productie bijvoorbeeld veel beter loopt dan voorheen. Hierdoor werkt het uitvoeren van onderhoud sneller en makkelijker. Als bovendien de machines regelmatig worden schoongemaakt, zijn er sowieso minder storingen. En dat moeten we hebben. Want een 'Kampioen Verpakken' zit niet op storingen te wachten, toch?" Vers van 't Vat, juni 2002 25 ■swSmfëg IPWV m

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 25