Nieuwe bostelsilo Heineken-lichtbakken omgebouwd CAO a la carte MATCH-site omgebouwd Nieuwe stand voor Horecava Nieuw bestuur PHZ De eerste van de vier bostelsilo's van de brouwerij in Zoeterwoude, is in oktober ver vangen. De oude bostelsilo was na 26 jaar helemaal versleten en aan vervanging toe. De nieuwe is 25 procent groter en is ook geschikt voor eventuele capaciteitsuitbreiding van het brouwhuis. Door de vergroting van de bostelopslagcapaciteit, hoeft er vanaf nu geen bosteltransport meer in het weekend plaats te vinden. In Amsterdam werd in september een start gemaakt met de ombouw van de bekende Heineken-lichtbakken. Het groen-rood-zwart- witte 'vilt'-logo is het nieuwe herkennings punt voor de consumenten en vervangt de rood-witte Heineken-schaal. De 'vergroening' van de horeca-lichtbakken is in lijn met de andere merkuitingen, zoals etiket en vilt. Ook CAO-medewerkers kunnen vanaf volgende maand (januari 2002) hun eigen arbeidsvoorwaarden b(r)ouwen, met het arbeidsvoorwaarden-keuze systeem. In 2001 werden de mede werkers hierover al geïnformeerd via een brochure. CAO-medewerkers kun nen met CAO a la carte een aantal keuzes maken om zo een arbeidsvoor waardenpakket op maat samen te stel len. Kortom, een pakket dat het beste past bij hun persoonlijke situatie. De menukaart voor de eerste CAO a la carte is nog enigszins beperkt, maar wordt in de loop der jaren steeds uitgebreider. De MATCH-site van Heineken is omgebouwd naar Lotus Notes, waardoor het sinds okto ber nog eenvoudiger is om on line te sollici teren op interne vacatures. Bij de verbouwing van de MATCH-site, een pilot van het project Herstructurering BrowseHuis, is tegelijkertijd gekozen voor vergroting van het bedienings gemak. De site wordt regelmatig bezocht en er wordt steeds vaker gebruikgemaakt van deze service. De Horecava-stand krijgt een nieuw uiterlijk. De oude stand stond in september voor het laatst op de Interbrau in München, waarna hij op een passende wijze in januari 2002 wordt gerecycled. Het nieuwe ontwerp heeft een robuust zakelijk uiterlijk met een intieme en gezellige binnenkant (plein vorm). Uiter aard wordt een gedeelte van de stand als bar ingedeeld, waar mensen kunnen praten over en proeven van onze speciale bieren. In december 2001 trad een nieuw PHZ-bestuur aan in opvolging van Arie van Dijk, Jan van der Slik en Leo Slappendel, die in 2000 afscheid van de Zoeterwoudse personeels vereniging namen. Onder voorzitter schap van Heike Schmidt zijn Theo van der Tuijn en Enrico Grootveld sinds kort bestuurslid van de perso neelsvereniging. Sylvia Best was al bestuurslid van PHZ en is nu tevens secretaris. v\evNEic^ ■fr f m beer k-J/ IMPORTED FROM 'MY HOLLAND I V.l.n.r.: penningmeester Theo van der Tuijn (Assurantiën), voorzitter Heike Schmidt (Wogenparkbeheer), Enrico Grootveld (D&SM) en onder in het midden secretaris Sylvia Best (P&O stafdiensten)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 9