Anthony Ruys wordt per 25 april 2002 voorzitter van de Raad van Bestuur van Heineken N. V In die hoedanigheid volgt hij Karei Vuursteen op, die met pensioen gaat. In deze laatste Vers van 't Vat van 2001 praten we met Ruys over vitaliteit, duurzaamheid en het terras na een dag hard werken. problemen, maar het zou niet realistisch zijn te veronderstellen dat wij deze dans geheel ontspringen." STAR Chain Een van de projecten waarbij Ruys de laatste tijd nauw betrokken was, is STAR Chain. In dit project komen enkele elementen uit de visie van Ruys samen: "STAR Chain heeft te maken met innovatie, efficiency en verbondenheid." Het project voorziet in een koppeling van de ICT-pro- cessen van Heineken Nederland, Heineken USA en Export op basis van SAP-technologie. Deze technologie vindt vooral toepassing bij complexe distributie- en voorraadproblematiek, zoals in de retailsector. Zonder al teveel op details in te gaan, komt het erop neer dat SAP-technologie de tijd verkort tussen productie en consumptie. Dat komt de versheid, en dus de kwaliteit van het bier, ten goede. Ruys: "Vooral voor bier dat wij exporteren, is trans port en opslag noodzake lijk. Met STAR Chain zijn we in staat om vooral de opslag aanzienlijk te beperken en de versheid van onze producten spectaculair te verbeteren." 'Biertje?' STAR Chain leidde tot veel en grote veranderin gen voor de betrokken bedrijfsonderdelen. Dat maakte het project tot een intensief en soms zwaar leerproces, aldus Ruys. "Het commit ment is groot, iedereen is overtuigd van de noodzaak om van STAR Chain een succes te maken en van het belang om daarbij samen te werken. Dit project doet een groot beroep op de verbondenheid over de grenzen heen, ieder onderdeel heeft invloed op het grotere geheel. Daarmee doen we ervaring op die we ook elders in de wereld kunnen toepassen." Voor Heineken Nederland ziet hij het komende jaar dan ook voldoende uitdagingen. "Heineken Nederland doet het uitstekend. Hoewel de totale Nederlandse biermarkt niet meer groeit, zie ik toch altijd kansen voor verbetering. Een project als STAR Chain toont dat aan: we moeten op zoek gaan naar efficiencyverbeteringen en ver dere versteviging van onze positie. De nieuwe 'Biertje?'-campagne spreekt me zeer aan. De eenvoud van de vondst is sterk en kan nog jaren mee. Net als de Vrienden van Amstel-commer- cials die hun populariteit bewezen hebben." Thuis Het enthousiasme en de gedrevenheid van Ruys werken inspirerend. Helaas vindt het interview in de ochtend plaats, waardoor de woorden van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur langs koffiekopjes moeten laveren. Dat weer houdt hem er echter niet van te mijmeren over dagdelen die andere mogelijkheden bieden: "Ik ben veel op reis en zie veel verschillende landen in korte tijd. Maar in welk werelddeel ook, als ik na een dag hard werken met een paar collegae een terras opzoek voor een koel glas Heineken, ben ik toch een beetje thuis." Foto 's: Arend Velsink is de aanwezigheid van bedrijven in landen met een bedenkelijke politieke structuur. "Dat is een moeilijk punt", zegt Ruys. "Heineken is geen politieke organisatie. Wel nemen wij onze ver antwoordelijkheid als werkgever zeer serieus. Als je als werkgever weg zou gaan uit een bepaald land, laat je je medewerkers in de steek en bezorgje hen alleen maar meer problemen. Hei neken is al ruim tachtig jaar actief in Afrika. Aids bedreigt daar miljoenen mensen. Heineken Medical Services neemt talrijke initiatieven om Aids te voorkomen en HlV-patiënten en hun families te behandelen. Het is een lastig pro bleem, dat een uiterst zorgvuldige benadering vereist. Zowel de Wereldbank als de World Health Organisation hebben blijk gegeven van hun bewondering voor die inspanningen." Groei Stilstand is achteruitgang, aldus Ruys. "Zonder groei geen innovatiekracht, geen vitaliteit en geen duurzaamheid. De komende jaren vindt de groei van Heineken plaats langs autonome weg en door het uitbreiden van onze posities in de wereld. Autonome groei komt tot stand door margeverbetering en investeringen in manage ment development. Het uitbreiden van onze posities zal voornamelijk buiten Europa plaats vinden. Heineken heeft binnen Europa een uiterst gezonde positie, maar de markt groeit nauwelijks meer. Wij kijken met belangstelling naar gebieden als Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika en Afrika, die veelbelovende ontwikkelings mogelijkheden bieden. De kracht van het merk Heineken is dat we vrijwel overal een inter nationale bekendheid genieten, hetgeen ons een voorsprong geeft op veel concurrenten. En ook in ons acquisitiebeleid gaan we verantwoord te werk; strategische keuzes afwegen tegen de juiste prijs." De waarde van die attitude betaalt zich uit in economisch mindere tijden, zoals de wereld die momenteel beleeft. Hoewel de effec ten van de economische teruggang voor Heine ken wellicht minder dramatisch zijn dan voor ondernemingen in de technologische sectoren, wijst Ruys op het belang van kostenreductie. "We hebben een aantal goede jaren achter de rug, maar voor margeverbetering moeten we ons de komende tijd concentreren op de kos ten. De luchtvaartindustrie heeft het zwaar. Congressen worden geannuleerd, het aantal vakanties loopt terug, er wordt minder geld uit gegeven. Veel bedrijven komen in de problemen of nemen maatregelen. Heineken komt niet in

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 5