Als alles goed gaat zal het decembernummer dat nu voor u ligt de laatste zijn in de huidige opzet. Vers van 't Vat houdt zich prima staande in het geweld van de nieuwe media, maar mag daarop best beter aansluiten. En de jas waarin het blad zich aan de lezer toont moet passen in de nieuwe identiteit van Heineken, beter bekend als de Visual Identity. Kortom, reden genoeg om ons maandblad tegen het licht te houden. Om het op een Heineken-manier te zeggen: wij willen een professioneel en eigentijds product le veren dat de klant aanspreekt. Daarom hebben eind november ongeveer driehonderd mensen een zogenoemd 'nul-nummer' ontvangen. De afdeling Communicatie heeft met dit proefnummer gepoogd een nieuwe richting voor Vers van 't Vat aan te geven. Aan die mensen is gevraagd via een enquêteformulier commentaar te geven op de vernieuwde Vers van 't Vat. Met de uitkomsten van de steekproef gaan wij aan de slag. Vervolgens hopen wij u vanaf januari 2002 Vers van 't Vat nieuwe stijl te presenteren. En ook dan staan wij natuurlijk open voor uw reacties! Cees Brink Peter Everts Karin Willems (afdeling Communicatie) titty I Interi uur nut Anthony Rup Vamthzl Brand heropend Inkoop en I Irremneten hemden ueh uutr op STAB Chain Niruue fyiiotherapie hehandrUutmer in l)tn Boich Kerstpuzzel TOOI Hoofdredactie: Peter Everts Tel 071-5457095 Eindredactie en coördinatie: Lasswell Communication Events Marguerite de Ruijter Yvonne van Stek Conny Vet Sophie van Wel Tel 0182-623066 Fax 0182-638932 E-mail versvanhetvat@lasswell.nl Redactieadres: Lasswell Communication Events Noordkade 42 2741 EW Waddinxveen Vormgeving: Rense Partners, Den Haag Druk: Offset Service, Valkenswaard Intranetsite: http://Browsehuis/Newsinfo/VVTVAT Deadline VVV1: 3 januari. Dit nummer verschijnt in de week van 1 februari. Deadline VVV2: 24 januari. Heeft u een adreswijziging? Geef het door aan uw P&O-functionaris. Aparte melding van uw verhuizing aan de redactie is niet noodzakelijk. Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de hoofdredacteur. Vers van 't Vat is het personeelsblad van Heineken Nederlands Beheer B. V. Het verschijnt twaalf keer per jaar.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 24