Op grootse wijze werd vrijdag 9 november de 'vatenhal' bij Brand heropend. Voor de festiviteiten was, onder leiding van Michel Wouters (Brand Evenementen manager) en Jack Wyers (Hospitality Wijire) direct naast de fustenhal op de binnenplaats een fraai paviljoen ingericht. Naast de mensen van Productie waren ook de bedrijven uit genodigd die bij de renovatie van de vatenhal waren betrokken. Rob Kwaijtaal (manager FVIT OTT) opende met een welkom aan allen, met name de leve ranciers, die nu eindelijk eens in een heel andere hoedanigheid op de brouwerij waren. Rob: "Ik had mijzelf voorgenomen het project vatenhal als voorbeeld te stellen. Ik bedoel daarmee het volgende: werken met een team van mensen dat samen een pakket van eisen samenstelt. De operator kijkt naar bedienings gemak en technische punten. De monteur kijkt naar onderhoudskwesties en de technoloog checkt technologische en kwaliteitszaken. Dat pakket van eisen is vervolgens aangeboden aan verschillende leveranciers en daar begint dan de inkoper. Het uiteindelijke resultaat: een pro ject binnen budget, op tijd opgeleverd en tegen de gestelde eisen." banen! Ik vind dat onze leveranciers, onder leiding van Peter Louws, een enorme prestatie hebben geleverd. Een prestatie die een feest als dit ten volle rechtvaardigt", aldus Rob Kwaijtaal. Openingshandeling Hij noemde vervolgens nog alle bedrijven die betrokken waren bij het project, waarna de leden van het projectteam een kleine herinne ring kregen aangeboden. Peter Louws kreeg tot slot een bijzondere herinnering aangeboden. Toen was het woord aan Jan Vermeer (verkoop leider Horeca). Jan vertelde het een hele eer te vinden om de openingshandeling te mogen ver richten en sloeg daarna een (laatste) spijker in een herdenkingsplaquette. Vervolgens sloeg hij met een tapslang een (papieren) deur open, waarmee de bezoekers toegang kregen tot de vernieuwde vatenhal. Jan nodigde iedereen uit hem te volgen en de vatenhal te bezichtigen, aan welk verzoek goed gevolg werd gegeven. In de vatenhal was een buffet geplaatst, zodat ook ter plekke onder het genot van een pilsje de vatenhal kon worden bekeken. Het spreekt voor zich dat ook bij deze opening niet op vijf minuten werd gekeken en dat er, ondanks de kou, een goed glas bier werd gedronken op dit succesvol afgesloten project. Wiel Muijrers, Brand Bierbrouwerij Metamorfose "Peter Louws heeft het geheel op de juiste wijze gecoördineerd. Het project heeft een voorbe reidingstijd gehad van, schrik niet, acht maan den. De uitvoering werd evenwel gerealiseerd in twee weken! In die tijd is de hele vatenhal leeg geruimd, zijn wanden en vloeren betegeld, pla fonds geschilderd, is een nieuwe buitenwasser geplaatst, zijn nieuwe banen, een lekkage meting, een capsuleerder en een sticker-appa raat ingebouwd. Een ware metamorfose. Het moge duidelijk zijn dat de werkdagen langer duurden dan de gebruikelijke acht uur. Na twee weken rolden de eerste fusten van de (nieuwe) Openingshandeling door Jan Vermeer Blik op de vernieuwde vatenhal

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 10