PERSOONLIJK Geboorten Huwelijk Uit dienst Buitenland Overleden Bedankt! s <24] u Zoeterwoude So Ziggy, zoon van dhr. B.H. van der Eist (DCS) Livia, dochter van mw. S. Koenders (Perszaken Woordvoering) Gerrit, zoon van mw J.R van Doorn-Dijkshoorn (HTS, Project Services, Production Automation) Björn, zoon van dhr. H.P Kerssens (HTS, Supply Chain Services Merchandise Materials Unit) Yael Orli, dochter van mw. I. Kokkelink (HTS, Research Development, Flavour Chemistry) Teun, zoon van mw. M.J. Stehmann (HTS, Supply Chain Services, Merchandise Materials Unit) Horeca Daan Cornells, zoon van mw. S.E.M. Vijfschaft- Mijnen (Administratie H.B. Amsterdam) Pien, dochter van dhr. J.M.H.M. van Mierlo (H.B.Holland-Zuid) en van mw. N.C. Smalle (Verkoop H.B. Schielanden) Nikki, dochter van dhr. E.J.C. Griffioen (CHTD Kelderbier). Kyara, dochter van mw. M.C. Pasterkamp-Verlaan (Bedrijfsadviezen Horeca) en dhr. R. Pasterkamp (H.B. Taptechniek Z/W) Den Bosch Mike, zoon van dhr. A.G.A. Fleuren (Verpakken) David, zoon van mw. L. Grandia (Team Control Administratie) en dhr. C.PM. van Lieshout (Verpakken) Casper, zoon van dhr. R.H. van Herwaarden (Taakteam Vernieuwen TD) Papua Nieuw Guinea Kealan, zoon van dhr. H. van Dort (general manager SP Holdings Ltd.) Horeca Mw. L. van Hest (Horeca Brand Verkoop) met dhr. Th.C.M. de Wit Zoeterwoude Mw. M. Kromhout (Public Relations) met dhr. B. van Dijk Den Bosch Mw. L.J.M. van den Broek (F-Team DD) met dhr. G.F. Theunisz Bahamas Per 1 maart 2001 is de heer R van Weezei, voorheen werkzaam als chief engineer bij SP Holdings in Port Moresby, Papua New Guinea be noemd tot project engineer bij Commonwealth Brewery Ltd. in Nassau, Bahamas. Na een dienstverband van drie jaar of meer Horeca Dhr. L. Bezemer (Horeca Brand Verkoop) Dhr. S.W. Gielen (Brand Management Food) Den Bosch Dhr. RM.J. Smits (C-Team Colonne 12) Op 25 januari 2001 is de heer R Lepelaar (87 jaar) overleden. De heer Lepelaar is op 16 november 1962 in dienst getreden bij Drankenhandel Gebr. Lafeber te Leiderdorp. Hij is op 1 mei 1978 met pensioen gegaan. Op 26 januari 2001 is de heer J.M. de Winter (70 jaar) overleden. De heer De Winter is op 1 juni 1969 in dienst getreden te Rotterdam. Hij is op 1 januari 1996 met pensioen gegaan. Op 4 februari 2001 is de heer G.R Didden (66 jaar) overleden. De heer Didden is op 1 november 1971 in dienst getreden bij Brand Bierbrouwerijen. Hij is op 1 augustus 1999 met pensioen gegaan. Op 7 februari 2001 is de heer J.D. van de Putte (66 jaar) overleden. De heer Van de Putte is op 25 oktober 1965 in dienst getreden bij Coebergh te Schiedam. Hij is op 1 december 1999 met pensioen gegaan. Op 12 februari 2001 is de heer G. Leentvaar (80 jaar) overleden. De heer Leentvaar is op 24 augustus 1939 in dienst getreden bij de Amstel Brouwerij. Hij is op 1 maart 1986 met pensioen gegaan. Op 7 februari 2001 is mevrouw K. de Looff-de Jonge (74 jaar) overleden. Mevrouw De Looff-de Jonge is op 7 mei 1962 in dienst getreden bij de Amstel Brouwerij. Zij is op 1 februari 1992 met pensioen gegaan. Op 14 februari 2001 is de heer J.M. Elink Schuurman (85 jaar) overleden. De heer Elink Schuurman is op 15 oktober 1955 in dienst getreden bij de Amstel Brouwerij te Amsterdam. Hij is op 1 juli 1975 met pensioen gegaan. Op 21 februari 2001 is de heer C.M.A. Melgert (77 jaar) overleden. De heer Melgert is op 8 juni 1950 in dienst getreden te Rotterdam. Hij is op 1 april 1988 met pensioen gegaan. Beste Heineken-collega's, Ik ben wegens gezondheidsproblemen per 1 maart jongstleden in de HIR terechtgekomen. Deze zomer zou ik veertien jaar in dienst zijn geweest bij Heineken 's-Hertogenbosch. Een aantal jaren als secretaresse en de laatste paar jaren als ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad. In de afgelopen jaren, heb ik met vele medewerkers van diverse Heineken-kantoren contact gehad. Aangezien het niet mogelijk is om persoonlijk van die mensen afscheid te nemen, doe ik dat via Vers van 't Vat. Bedankt voor de samenwerking. Het ga jullie allen persoonlijk en Heineken als bedrijf goed. Wellicht komen we elkaar nog ergens tegen. Hennie van de Westelaken - Van Rossum Onderstaande personen bedanken Heineken voor de bloemen en de cadeaus die zij hebben gekre gen. De heer en mevrouw Spruyt uit Nieuwegein (25-jarig huwelijk) Jan de Koning (65ste verjaardag) De heer en mevrouw Brok uit Den Bosch (60-jarig huwelijk) De heer en mevrouw Geerts uit Den Bosch (40-jarig huwelijk) De heer en mevrouw van de Akker uit Vught (40-jarig huwelijk) gegevens voor de rubriek Persoonlijk worden aangeleverd door de desbetreffende P&O-diensten. Heeft: u een geboorte of huwelijk aan te melden Meld het de P&O-dienst en de gegevens komen vanzelf in Vers van 't Vat. Polen/Nederland De heer G.J.A. Borggreve, momenteel supply manager Vrumona te Bunnik is per 1 april benoemd tot quality assurance manager bij Zywiec S.A. te Warschau, Polen. De heer A.H.J. Centen, momenteel quality assu rance manager bij Zywiec S.A. te Warschau, Polen is per 1 april benoemd tot section head Process Engineering binnen de afdeling Project Services bij Heineken Technical Sen/ices. Den Bosch Aanmoedigen Belonen FJ. Henraat (Eco-team) 100,- K. van Marion (T.D. Gebouwen en Installaties) 100,- L.F.A. van der Lee (Verpakken) 150,- J.A. van den Hatert/H.M. Saegaert (Verpakken 250,- E.W.M. Teirlinck (Brouwen) 150,- N. Damen (Verpakken) 1.765,- J.P. van der Ven (Technische Dienst) 500,- Deze gegevens zijn aangeleverd door de Ideeënbuscommissie

Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 24