MTO heeft weer wnz 2001 MANAGEMENTTRAINING ONTWIKKELING Het beste uit jezelf, het team of de af deling halen! Daarom draait het wat ons betreft wanneer je denkt aan de inzet van de tools van de afdeling Management Training Ontwikkeling De tools van MTO zijn er in verschillende 'soor ten en maten'. Het aanbod van MTO bestaat uit: trainingen via open inschrijving; trainingen en leertrajecten op maat voor een team of afdeling; advies over het ontwikkelen van leertrajec ten voor individuen, teams en afdelingen; advies over visieontwikkeling ten aanzien van leren ontwikkelen; faciliteren van leerprocessen dichtbij of op de werkplek. Binnen Heineken is er een toenemende belangstelling voor nieuwe vormen van leren ontwikkelen. Naast het volgen van een training kun je denken aan coaching counseling, intervisie, het le ren van collega's op de werkplek, het fa ciliteren van vergaderingen van teams et cetera. MTO is een 'supporter' van deze vormen van leren binnen Heineken. Hierbij faciliteren we P&O en lijnmanage ment. Nieuw op kalender van 2001 Voor het komende jaar heeft MTO weer een aantal nieuwe trainingen met open inschrijving ontwikkeld: Leidinggeven Coachen Deze training wordt het komende jaar opnieuw vormgegeven. De opbrengst blijft hetzelfde; effectief leidinggeven en coachen. Er zijn nieuwe trainers met een ander aanbod van werk- en leervormen. De training is bedoeld voor iedereen die leiding geeft, maar dit graag effectiever wil doen en een 'eigen' aanpak wil ontwikkelen. Een deelnemer van vorig jaar: "Een training als Leidinggeven Coachen is absoluut een 'must' als je vanuit een kader (visie) leiding wilt geven aan individuen of een team." B(r)ouwen van teams Er is steeds meer behoefte aan ondersteuning van mensen die leidinggeven aan teams of veel met teams samenwerken. Hoe haal ik het maxi male uit een team? Hoe stimuleer ik samen werking in plaats van competitie? Hoe pak ik het aan als ik een nieuw team ga b(r)ouwen? Hoe laat ik een team versnellen? In deze trai ning zijn er geen pasklare antwoorden, maar het zoekproces met collega's levert gegaran deerd veel bruikbare handvatten op om in de praktijk aan de slag te gaan. Nieuwe methode Projectmanagement Prince 2 Het afgelopen jaar heeft Heineken Nederland ge kozen voor een nieuwe projectmethode; Prince 2. Na een zorgvuldige selectie van aanbieders van deze methode, is er een in-company training ontwikkeld. Een driedaagse training die wordt af gesloten met een erkend Prince 2-examen. Naast kennis staat de toepassing van kennis in een simulatie centraal. Deze training vervangt de training Projectmanagement waarin de Kepner Tregoe-methode centraal stond. Een ex terne trainer geeft de training, samen met een Heineken-medewerker die ervaring heeft met het toepassen van de Prince 2-methodiek. Innovatie door creatief denken In het najaar 2000 is de pilot met succes uit gevoerd. De training wordt verzorgd door het Centrum voor Ontwikkeling van Creatief Denken (COCD). Er is daarbij veel aandacht voor de kennismaking met en toepassing van allerlei technieken en tools bij het aanpakken van pro blemen, het ontwikkelen van een nieuwe visie voor een afdeling en het ontwikkelen van nieu we producten. Een training voor iedereen die in zijn dagelijks werk een continue drang heeft tot innovatief gedrag. Een deelnemer uit de pilot aan het woord: "De technieken uit de training kan ik direct toepassen in mijn dagelijks werk. Ik heb ontdekt dat ik daardoor minder snel vastloop in een brainstorm-sessie waaraan ik deelneem. Het lukt mij ook beter om uit een hoeveelheid ideeën con crete praktische nieuwe suggesties op te pikken en er echt iets mee te doen." Meer weten Wil je de kalender met het complete MTO-aanbod zelf boven je bureau han gen, dan kun je de nieuwe trainingska lender van 2001 bestellen. Neem con tact op met Jolanda de Wit (7408) of Renate Bruines (6469) en/of stuur een e-mail. Wil je meer weten over onze an dere activiteiten? Neem dan contact op met Mathilde Bolhuis (7844) of Dorien van Drunen (7403). Renate Bruines, medewerkster MTO Jolanda de Wit, medewerkster MTO Mathilde Bolhuis, leeradviseur MTO Dorien van Drunen, leeradviseur MTO MTO

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 8