(g) 5 Schermutselingen 6 (12) (20) Uitslag lezersonderzoek Vers van 't Vat jgï/ "Door STAR Chain klaar voor de toekomst", interview metx Marien Kakebeeke, directeur Supply Chain Management Pepsi Max: maximale smaak, geen suiker; Daag Davids uit en win! I igjitei mm Het is leuk deze keer eens wat over de ontwikkelingen binnen HTS te schrijven, want daar is de laatste jaren nogal het een en ander veranderd. Zoals bekend lag in het verleden de focus van HTS met name op het gebied van techniek en technologie. Vandaag de dag richt HTS zich op alle onderdelen van de 'Supply Chain' en op het geïntegreerd managen van de ketens. Door een verbreding van het servicepakket en een heroriëntatie op bij voorbeeld gebieden zoals Inkoop, Logistiek en Research Development, levert HTS nu een scala aan services. Daarbij is het uiteraard de bedoeling onze klanten, zo'n 130 brouwerijen wereldwijd, pro-actief te ondersteunen in hun doelstelling om kost- en kwaliteitsleiderschap te behouden of te bereiken. Hierbij zijn niet alleen productiekosten en bierkwaliteit van de brouwerij van belang, maar ook de processen in de rest van de keten. Zo worden de producten uiteindelijk bij de consument afgeleverd in optimale conditie en tegen zo laag mogelijke kosten. Om dit te bereiken moeten we ervoor zorgen dat brouwerijen van elkaar leren en dat de laatste inzichten, zogenoemde 'best practices', met elkaar worden gedeeld. Het is voor HTS een belangrijke taak om faciliteiten te verlenen bij het proces van 'kennisdelen'. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat nieuwe kennis wordt ingebracht van buiten de Heineken-organisatie, die, waar nodig, geschikt wordt gemaakt voor onze eigen brouwerijen. Waar het gaat om echt nieuwe ont wikkelingen op het gebied van technologie, verpakkingen en ho reca, speelt uiteraard de afdeling Research Development een belangrijke rol. Bij techniek, automatisering en engineering management wordt de kennis bewaakt en uitgedragen door het Project Services Department. Door de bovengenoemde ontwikke lingen is HTS momenteel een brede business partner die advi seert op basis van de collectieve kennis die we bij Heineken (wereldwijd) hebben. Met alle veranderingen met betrekking tot e-commerce, procesautomatisering, Supply Chain Management, verpakkingsontwikkeling et cetera, ziet het er naar uit dat ook in de komende jaren een belangrijke taak voor HTS is weggelegd. Daarbij blijven we nog steeds de brouwerijen ondersteunen om de mooiste bieren in de wereld te maken. Cheers! Frank Schermers, directeur Heineken Technical Services LHr geitand Begeiken Voiige Adieï h>ip7/b:ow:et-.i>:; On line bestellen en discussiëren met HBsite MTO heeft weer actueel aanbod voor 2001 Live will never be the same door Heineken Music Hall Uitreiking Heineken Purchasing Action Plan Award 2000-2001 Opening MMU; Milieubewuste 'truck van de toekomst' vervoert Heineken bier De Momentopname STAR Chain Carnaval 2001: zo zit dè in Oeteidonk' For Si Lingen's Blond: zelfde bier, nieuw gezicht Hei Society Geachte Consumentenservice; Recepties Ail Ireland Festival in Utrecht De lente gaat beginnen!; Heineken winnaar LABOR-Award Rectificatie Waarschijnlijk heeft u het al opgemerkt: het rekenduiveltje heef ons op de euro-omslag van Vers van 't Vat 1 parten gespeeld. 1 EUR 2,20371 en niet andersom, zoals er gedrukt stond. Onze excuses. De redactie s 16 Eerste Transora contract getekend; Inkoopsite 'LIVE'; Inkopers Heineken Nederland gezamenlijk bijeen Persoonlijk; Geknipt Heineken-PASpoort; Geflitst (23)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 2