rer ere van het 25-jarig jubileum van Willem Versluis werden (oud-) collega's en familie 5 januari verwelkomd in ontvangstruimte Het Conclaaf bij Heineken Brouwerijen Hoofddorp. Willem werd direct na binnenkomst met bloemen in het zonnetje gezet en kreeg vervolgens na een korte toespraak een gouden speld opge stoken. Boudewijn van der Kroon vertelde in zijn toespraak dat Willem niet alleen erg collegiaal, maar ook een serieuze en harde werker is. Van zijn collega's kreeg Willem een reischeque aangeboden. Na afloop van de receptie werd er als verras sing een etentje voor Willem en zijn familie gehouden. Al met al een on vergetelijke dag. a een periode van 37 jaar nam Harry Drenth 22 december afscheid van Heineken Brouwerijen Drenthe. Er was een gezellige sfeer, doordat de receptie erg druk bezocht was. Veel collega's en oud collega's van Tap Techniek hebben Harry de hand gedrukt. In de voorontvangst werd ge sproken over de periode dat Harry voor de Technische Dienst in Duitsland werkzaamhe den verrichtte, waar hij de weg naar de gezel ligste plekjes met zijn ogen dicht kon vinden. Edwin Koers, ma nager Tap Tech niek (MTT), heeft Harry toegespro ken, waarna Harry iedereen in een kort dankwoord bedankte voor de samenwerking, de aandacht en de cadeaus. Tot slot was er een lopend buffet, dat Harry zich goed heeft laten smaken. Met deze succesvolle receptie kwam een ein de aan een periode van 37 jaar Heineken. Een periode die Harry Drenth niet snel zal vergeten! /n de ontvangstruimte van Heineken Brouwerijen Brabant West te Etten- j Leur werd op vrijdag 26 januari het 37,5-jarig jubileum van Sjaak van Vliet gevierd. Tijdens de geanimeerde receptie werd Sjaak door vele collega's en oud-collega's de hand geschud. Verder werd hij toegesproken door Tim Visser (logistiek manager) en Joep Laene (groepsleider Magazijn). Deze laatste sprak hem aan als 'Sjeik' van Vliet, een veel gebezigde titel voor Sjaak. Joep had voor de 'Sjeik' een mooi bijpassend tenue, dat hij de hele avond heeft gedragen. Zijn kinderen hadden een bij zonder leuke Powerpoint-pre- sentatie gemaakt over zijn le ven. Helaas deed het geluid bij deze presentatie het niet, maar dit werd voortreffelijk opgevangen door zijn dochter, die er een humo ristische uitleg bij gaf. Al met al een zeer geslaagde receptie. A IfredNijhof heeft na een dienstverband van 31 jaar bij Heineken, ZJ waarvan vele jaren in het buitenland, zijn werkzaamheden JL J_voor onze onderneming beëindigd. Dinsdag 9 januari werd het afscheid van Alfred gevierd met een receptie in ontvangstgebouw De Hooiberg te Zoeterwoude. Alfred, zijn vrouw Nel en hun kinderen, wer den ontvangen door de heren Albert Ninck Blok en Piet Heemskerk. Albert Ninck Blok sprak zijn waardering uit over Alfred Nijhof en zijn loop baan als chief engineer op vele locaties in het buitenland, waaronder St. Lucia, Papua Nieuw- Guinea en Thailand. Samen met veel (oud-) collega's en familie leden, werd de recep tie een gezellig af scheid, waarbij vele herinneringen werden opgehaald en waarop Albert en Nel met veel plezier kunnen terugkijken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 21