Eerste Transora- contract getekend Inkoopsite 'LIVE' Inkopers Heineken gezamenlijk bijeen ra u De voortvarendheid waarmee Transora te werk ging was bijzonder. Al binnen enkele maanden na oprichting van het bedrijf zou er bijvoorbeeld een Marketplace (een soort virtueel winkelcen trum) op internet ter beschikking komen. Ook voor Europese deelnemers was er meteen een project; het gezamenlijk inkopen van expres vervoersdiensten. De krachten van Heineken en Unilever werden gebundeld. Vijf potentiële leveranciers werden uitgenodigd om een offerte te sturen die niet al leen aantrekkelijk was voor Heineken en Unilever, maar die zodanig opgebouwd was dat alle andere deelnemers van Transora er in de toekomst ook van zouden gebruikmaken. Hoewel dit op het eerste gezicht een prachtige zakelijke kans ieek voor leveranciers, bleek de ze in de praktijk toch tegen te vallen. Krimpende marges, ingewikkelde wereldwijd geldende ta riefstructuren, het feit dat veel deelnemers nu ook al klant zijn (tegen veel hogere tarieven ui teraard), dat alles zorgde ervoor dat enkele le veranciers helemaal niet wilden meedoen, en de overigen slechts met de grootste omzichtigheid. We zijn er trots op, dat we er uiteindelijk toch in geslaagd zijn om met een van de leveranciers (DHL) tot een goede overeenkomst te komen. Het eerste Transora-contract is een feit. En wie weet wat er nog meer van komt, want we heb ben bijzonder prettig samengewerkt met onze 'bondgenoot' Unilever, waarvoor we dit bedrijf bij deze nogmaals hartelijk bedanken! Irene Mulders, facilitair Inkoop manager Het was 'hot news' halverwege vorig jaar; Heineken was deelne mer geworden van Transora, een nieuwe, wereldwijde organi satie die zich specialiseert in e-business. Wat we er precies van mochten verwachten was niet helemaal duidelijk, maar het was veelbelovend. En bovendien, ruim vijftig andere grote bedrijven uit de consumptiegoederenindustrie deden ook mee, zoals Proctor and Gamble, Unilever en Kellogs. Een rij namen waarin Heineken niet mocht ontbreken! Voorste rij: Gert van der Heijden (Unilever), Frits Brinkerhof (Heineken) en Enno Osinga (DHL) Achterste rij: Alexonder Arsoth Ro'is (Heineken), Mieke Kortekaas (Heineken), Irene Mulders (Heineken), Wim Bosse (Unilever), Boudewijn Thuis (DHL) en Trudy Kwik (DHL). Beejd Eavtmeleri Cxlra •x J Vorige Sloppen Adres |c] liilpV/browEehuh SOSO/inkoop/ Favorieten Geschiedenis Wat biedt de nieuwe Inkoopsite de werknemer van Heineken? Allereerst biedt deze site, sinds januari beschikbaar, informatie over de structuur van de inkooporganisatie. Daarnaast zijn de in koopprocedures en inkoopethiek beschreven zo als de inkooporganisatie deze uitdraagt. Tevens kunt u er de inkoopopleidingen en -begrippen vinden. Vanzelfsprekend treft u ook het laatste nieuws over Inkoop aan. Tenslotte kan de site u op weg helpen als onduidelijk is welke inkoop- groep u kan ondersteunen bij uw benodigde in kopen via de contractenbutton. Wat is de achterliggende doelstelling? Natuurlijk is het allerbelangrijkste dat we als or ganisatie willen besparen op onze inkoopkosten. Dat betekent enerzijds een goede prijs-kwaliteit- verhouding voor de goederen en diensten die we inkopen. Anderzijds willen we op de interne kosten besparen. Interne kosten zijn met name kosten die samenhangen met het af handelen van facturen. Door zoveel moge lijk gebruik te maken van bestaande con tracten bij onze bestaande en gekwalifi ceerde leveranciers kunnen we hieraan met z'n allen werken. Via de contracten button op onze site heeft u de mogelijkheid om via een browser te zoeken of er voor een bepaalde behoefte al een contract be schikbaar is. Alle bestaande contracten worden op deze site door Inkoop onder houden. Vindt u niet wat u zoekt, neem dan contact op met de betreffende Inkoopafdeling. De mede werkers daar willen u graag verder helpen. Welkom! op de site van Inkoop Heineken Nederland Op deze pagina kun je lezen wat er veranderd is binnen Inkoop Heineken Nederland en wat onze toekomstplannen zijn Klik op de button CONTRACTEN (links) ais je naar de contracten database wilt. i »rl De site is in week drie de lucht ingegaan en te vinden onder Units Afdelingen: Inkoop HNL. Alexander Arsath Ro 'is, hoofd Inkoop Heineken Nederland De jaarlijkse Inkoopdag van Heineken Nederland op 14 december, met als thema 'Inkoop in de 21st" eeuw', heeft ervoor gezorgd dat de lande lijke inkoopafdelingen elkaar in Schielanden op een informele manier hebben ontmoet. Naast alle inkopers was ook een aantal unit-controllers en P&O-functionarissen aanwezig om de missie en het veranderende toekomstperspectief van Inkoop in een breder licht te plaatsen. Tijdens deze dag werd er met in- en externe sprekers uitgebreid van gedachten gewisseld over wat 'Inkoop in de 21s,e eeuw' kan bete kenen. Ook werden er 'Inkoop Awards' uitgereikt aan de meest in het oog springende inkopers, met als hoogtepunt de uitreiking van de 'Wil Bastiaan Trophy'. Bovendien was er tijd genoeg voor collega's die elkaar niet dagelijks zien, om eens bij te praten. Alexander Arsath Ro 'is, hoofd Inkoop Heineken Nederland

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 17