Hoe zorgt Heineken voor voldoende bier tijdens volgende Olympische Spelen? Het zal niemand ontgaan zijn dat het Holland Heineken House in Australië heel wat aandacht heeft getrokken, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. Dit betekent ook dat er in Sydney veel meer Heineken bier werd gedronken dan normaal en gelukkig was dit ook beschikbaar. Maar hoe gaan we dit in de toe komst plannen? STAR Chain zoekt de oplossing binnen 'de we reld' van APS: Advanced Planning Scheduling- systemen. In een markt waarin de dynamiek steeds groter wordt, is het belangrijk dat het (leverings-) supplyplan zo goed mogelijk aan sluit bij de steeds veranderende wensen van de klant. Het ervoor zorgen dat de juiste voorraad op de juiste plek en op tijd is, wordt steeds moeilijker. Zeker als het gaat om de complexe 'Supply Chain' (keten) waarmee Heineken te maken heeft, moeten vragen worden beant woord zoals: "Wat gaat Heineken verkopen gedurende de komende Olympische Winter en Zomer Spelen?" of "Hoe gaan we de productie plannen tijdens de promoties gedurende de jaar wisseling?" Optellen en aftrekken Bij het vinden van antwoorden op deze vragen hebben planners goede support nodig. Deze ondersteuning wordt niet altijd gegeven door de bestaande systemen. Velen zullen nu denken: "Maar we implementeren nu toch SAP R3 ('Release 3'), dat zou toch een goede onder steuning bieden?" Dit is ten dele waar, maar het is niet genoeg. SAP R3 is een 'transactie systeem'. Dit betekent dat het systeem bijvoor beeld registreert hoeveel voorraad er aanwezig is en hoeveel er is gebruikt. Het systeem kan simpele berekeningen maken, zoals optellen en aftrekken en kijkt maar beperkt in de toekomst. Het werkt als een rekenmachine. Complexe berekeningen Een APS-systeem biedt hierop een goede aan vulling. Het kan veel complexere berekeningen aan en biedt de mogelijkheid om toekomstsce nario's te maken. Bijvoorbeeld: hoe ziet het productieplan eruit op het moment dat er een promotie plaatsvindt tijdens de Olympische Spelen? Het werkt als een schaakcomputer: het vergelijkt alle mogelijke stappen en kiest de beste. In alle gevallen is het nog steeds de planner die beslist (het is dus niets meer dan een beslissingsondersteunend systeem). Het APS-systeem gebruikt gegevens van het trans actiesysteem (SAP R3). Gegevens als voorra den en productinformatie hoeven dan niet twee keer te worden opgeslagen en onderhouden. Het is daarom belangrijk dat deze systemen goed met elkaar communiceren. Daarom heeft Heineken gekozen voor een APS-systeem van dezelfde leverancier (SAP) als het transactie systeem: SAP-APO (APO staat voor Advanced Planner Optimizer en is een systeem dat wordt gebruikt voor planning en scheduling). Dit maakt het mogelijk de systemen makkelijk met elkaar te verbinden. Ook de gebruikersscher- men zien er bijna hetzelfde uit. Heineken belangrijke klant Dit alles heeft ervoor gezorgd dat Heineken een belangrijke klant is geworden van SAP. Zo zitten er bijvoorbeeld STAR Chain-teamleden in Walldorf (vestigingsplaats van het bedrijf SAP in Duitsland) om de meest recente informatie over het systeem te krijgen. Het systeem is continue in ontwikkeling. STAR Chain beschikt over een versie van APO die nog niet op de markt te verkrijgen is. Het STAR Chain-projectteam is ervan overtuigd dat tijdens de volgende Olympische Spelen het bier voldoende aanwezig en nog verser zal zijn. Immers, er gaat toch niets boven een vers glas Heineken bier! Arjen Ringers, STAR Chain sub-teamlid 'Demand Management' en coördinator APO PricewaterhouseCoopers

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 14