Milieubewuste Merchandise Materials Unit officieel w start 'truck van de toekomst' vervoert Heineken bier In aanwezigheid van alle betrokken medewerkers en klanten is 11 januari de Merchandise Materials Unit (MMU) officieel van start gegaan. Sinds kort rijdt er tussen Zoeterwoude en de Rotterdamse haven een truck van de toekomst, ook wel Ecocombi genoemd. Deze truck vervoert voor Heineken veertig ton bier naar de Rotterdamse haven. De Ecocombi is eigendom van firma De Boer Transport die samen met Verachtert Transport en Van der Heijden Transport al het containervervoer voor Heineken Zoeterwoude verzorgt. Na het verkrijgen van de vereiste vergunningen, het volgen van verschillende cursussen en doorstaan van diverse testen, kon de Ecocombi vanaf 19 december 2000 de weg op. ëÜÉÜi Nog enkele technische gegevens op een rijtje: Merk en type truck DAF 95XF Motorvermogen truck 430 pk Aantal assen truck 2 Gewicht truck 7220 kg Merk container-chassis Nooteboom Aantal assen container-chassis 5 Gewicht container-chassis 8260 kg Totale lengte Ecocombi 15,6 m Maximaal aantal containers 2 Totaal toegestaan laadvermogen 60 ton De truck is ontwikkeld in het kader van een project van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarbij de voordelen van deze nieuwe truck ten opzichte van milieu, files en kosten werden onderzocht. De naam Ecocombi verklaart natuurlijk al dat de meeste winst die wordt gemaakt ten goede komt aan het milieu. Inmiddels is berekend dat bij grootschalig ge bruik van de Ecocombi 10% van de ritten kan vervallen, er 14% minder kilometers gereden hoeven te worden door het vrachtverkeer en er ruim 8% minder broeikasgas (CO2) uitgestoten wordt. Ook is er een economisch voordeel, om dat deze wagen nu met twee ritten vier contai ners afvoert, terwijl dat er normaal (in ons ge val) drie waren in drie ritten per twaalf uur. Theo de Rond, directeur Marketing van Heineken Nederland, opende de merchandise showroom die onderdeel is van de nieuwe MMU-huisvesting in Zoeterwoude. Hij compli menteerde programmamanager Leo Evers en zijn mensen met het succesvolle voorberei dingstraject. "De basis voor het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van het gehele merchandise-traject binnen Heineken is nu ge legd. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de milieustandaarden. MMU start met vier klan ten: Heineken Nederland, Heineken Export Group, Corporate Marketing en Vrumona. Op termijn is het de bedoeling dat alle Heineken- werkmaatschappijen door MMU worden be diend. Madeion Eling neemt de dagelijkse leiding over van Leo Evers, de ver antwoordelijke voor de opzet van MMU gewekte verwachtingen worden waargemaakt", aldus Evers. Vanaf nu verzorgt MMU de hele keten van mer chandise materials binnen Heineken. Hierbij gaat het om het geven van advies, om ontwerp en ontwikkeling, om inkoop, warehousing en distributie, maar ook om de bewaking van MMU, alles op het gebied von merchandising.... Theo de Rond opent de showroom von MMU

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 11