ïJBÊÊ voor De vrienden van Amstel LIVE! Gouden Notenkraker Het Amstel EK-gevoel Waterforum Van 17 tot en met 22 maart werd onder voorzitterschap van kroonprins Willem- Alexander in het Nederlands Congrescentrum te Den Haag het tweede Wereld Water Forum gehouden. Ruim 4500 deelnemers deden hieraan mee. Ook Heineken neemt als internationale bierproducent zijn verantwoordelijkheid in deze waterproblematiek. Vandaar ook dat Raad van Bestuursvoorzitter K. Vuursteen tijdens dit forum deelnam in een panel van internationale onder nemingen. Door de handen ineen te slaan, proberen deze bedrijven een eerste stap naar een oplossing voor de internationale waterproblematiek te zetten. Sociaal Be,eld 27 september S»dM' Het traject Modernr medewerkers Hondert m „m sa- „fticieel "es"„amen ia «„passing scnillende *^0'^ over mo<l«a>se""6 te denken men n3t® ,rio rA0. Daarbij van de huidig ^erk en als Belonen. kwamen Ouderen beleid, 06 Trilden/werktijden, Arbe!dst!)de iiity. x Loopbaan/EmP V ^verhoudingen - Arbeidsver regel- Vers van 'tVatpu t oranjegevoel valt Heineken Oranje is sinds dit jaar sponsorveld van Heineken. Dat was on der meer te merken aan de activiteiten rond het EK 2000 -oranje televisiecampagne en -winkelacties met de Oranjehoed en het speciale EK-blik- en de Olympische Spelen (het Holland Heineken House). Daarnaast is onze brouwerij sinds kort ver bonden aan het wekelijkse live-programma 'Leven in de Brouwerij', iedere vrijdag op RTL5. Ook hier komen oranjezaken aan de orde. Heineken sponsorde ook Sail 2000. Een evene ment dat vooral op de zaterdag veel bezoekers trok. over1 Amstel bleef tijdens het EK 2000 niet achter. Amstel deel de speciale voetbalhoeden uit tijdens de zogenoemde Amstel Fan Parade. Deze actie was veelvuldig terug te zien in de krant en op televisie. Daarnaast kon de consument via de site www.voetbal.ni alles te weten komen over deze sport, met als hoogtepunt het Bondscoachspel. En wie de wedstrijden nog eens wilde naspelen, kon dat doen met het Amstel-voetbalspel, verkrijgbaar bij de slijter. De heer A.H. Heineken opende 23 juni de nieuwe Vergistingskelder in Den Bosch. De opening was de vierde fase van het vernieu wingsproces Brouwer 2000. Nieuwe huisstijl voor Heineken Heineken krijgt wereldwijd een nieuwe huisstijl. De invoering daarvan vindt stapsgewijs plaats. Te beginnen bij Heineken N.V., Heineken International, Heineken University en Heineken Technical Sen/ices. De overige werkmaat schappijen gaan de komende ja ren over op de nieuwe huisstijl. De bedoeling is de herkenbaar heid van de organisatie wereld wijd te vergroten. Redactie: Marguerite de Ruijter Fotografie: diversen Nieuwe dirigent voor Heineken Fanfare Per 8 april is Georges Moreau de nieuwe* dirigent van de Heineken Fanfare. Hij is| de opvolger van Rinus van Hamond. Moreau is afkomstig uit buurland België. Trappend naar je werk Begin mei is Heineken Nederlands Beheer op initiatief van de COR gestart met het fietsproject. Eerder was dit al als pilot in Den Bosch opgezet. Alle medewerkers van HNB, met uitzondering van de unit Den Bosch, kunnen nu zo een fiets kopen waar aan de fiscus een flink stuk meebetaalt. Men moet dan wel niet meer dan vijftien ki lometer van het werk wonen. Heineken wil met deze gunstige regeling medewerkers stimuleren gebruik te maken van de fiets voor het woon-werkverkeer. Het muziekprogramma 'De vrienden van Amstel LIVE!' heeft de Gouden Notenkraker gekregen. Een prijs, uitgereikt door de Nederlandse Toonkunstenaars Bond. 'De vrienden van Amstel LIVE!' is het eerste televisieprogramma dat deze prijs heeft ont vangen. Ook kreeg Amstel diverse andere prijzen. Daarover leest u' verderop in dit blad meer. f

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 8