isi, Pepsi n 7UP "r:r::zrneaat'nD-"- Brand- new!!! ci* is™.tri Koning Willem I prijs :STAR CHAIN1 J t C T Schakels krijgen vorm Niets stond het afgelopen jaar zo in de belangstelling als STAR Chain Langzamerhand werd steeds duide lijker waarom het bij STAR Chairj draait en wat er allemaal bij kom1 kijken. De werkgroep publiceerde hierover in de lokale bladen, in een eigen nieuwsbrief en, elke maand, in Vers van 't Vat. Ook andere schakels kregen dit jaar weer vorm door de Ondememings-! raadsverkiezingen 2000. De nieuwe OR'en, de GOR en de COR werden in april en mei geïnstalleerd voor driej nieuwe zittingsjaren. Vrumona liet volop van zich horen dit jaar. Sisi kwam met enkele nieuwe varianten, zoals Sisi Orange met tikkie limoen en Sisi No Bubbles Sinaasappel-Framboos en Light, twee nieuwe smaken zonder prik. Speciaal gericht op tieners en kinderen. En Pepsi ging in zee met Anouk, wat re sulteerde in een speciale (ook met VVV meege stuurde) cd-single. Heineken in Deventer ««Sen. Daaivoo, he^'j™'!;"6'51™ °P Handelspark De derhalve hertara veteringen an- d6rd rneclewerkers gehuisvest Brand introduceerde 1 februari een nieuw krat op de markt. Maar het merk liet dit jaar nog veel meer van zich horen. Zo gebruikte beeldend kunstenaar Rob Scholte water, lucht, aarde en vuur voor zijn ontwerpen voor de nieuwe Brand-bierblikken. Een waar collectors item. Daarnaast ontwierp kunstenaar Joep van Lieshout een Brand-bar voor het rondtrekkend kleinkunstfestival, gesponsord door Brand. En sinds vorige maand is er zelfs een eigen kunstsite: blikopkunst.nl (zie ook pagina 9 van dit blad). vakbonden een principeak koord bereikt over een nieuwe CAO Deze loopt van 1 januari tot en met 31 december 2000. De lonen zijn per J t 50/0 structureel nuan met 3,5* omhooggegaan. Per -J-J P60 verhoging vond opnieuw een plaats van 0,5%- Nieuwe Drank- en Horecawet 1 i aori de np Eerste Kamer heeft 11 apni 1 Drank- en Horecawet aan- nieuwe Dran* tradl 1 genomen. De her*,e Cocie i0To*Ze alcowproducen- j. iongerenmuziekzenders. °VPW 11 wefd uitgebreid stilgestaar bij de nieuwe wet. Heineken ontving 9 juni de Koning Willem I prijs 2000 voor goed ondernemerschap in de Ridderzaal van het Binnenhof te Den Haag. Prins Claus overhandigde het loodzware, maar uiterst prestigieuze beeld aan de heren Vuursteen en Heineken. De heer Vuursteen heeft de prijs opge dragen aan alle Heineken-medewerkers. Ook zijn de Heinekenprijzen uitgereikt. Dat gebeurde 29 september in de Beurs van Berlage te Amsterdam door ZKH Prins Claus. De Amerikaan Dr James E. Rothman ontving de Dr H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica. Professor Eric R. Kandel kreeg de Dr A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde. Jan de Vries nam de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap in ontvangst, terwijl de Dr A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen naar de Deense professor Poul Harremoës ging. De Nederlandse kunstenaar Guido Geelen ontving de Dr A.H. Heinekenprijs voor de Kunst.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 7