e receptie van Gerrit Lindelauf van Heineken Brouwerijen Limburg ter gelegenheid van zijn 37,5-jarig jubileum op 20 oktober, was zeer gezellig. Op verzoek van de jubilaris werd deze gehouden in gemeenschapshuis d'r Stjee Uul te Landgraaf. Het feest begon om 20.00 uur en werd bezocht door fa milie, vrienden en collega's van Gerrit. Gerrit werd toegesproken door Jean Dorren en Erik Pols en hij werd bijzonder verrast door het optreden van een komiek. Daarna werd er nog volop gedanst en ver der gefeest en kon het gezelschap nog genieten van een warm buffet. fumy,» ASKM.Y80 tl f 7n het Heineken Ontspanningscentrum in Den Bosch vond 4 november het jaarconcert van de Heineken Fanfare plaats. Het was het eerste concert met Georges Moreau, die in april dit jaar is be noemd tot nieuwe dirigent. Dat de voorbe reiding op dit concert goed is geweest, was te merken aan het niveau. Niet in de laat ste plaats doordat de fanfare een bijna ge heel nieuw repertoire heeft uitgevoerd. Zowel de leden als het in groten getale op gekomen publiek waren tevreden over het concert. Ook gastvereniging fanfare 'St. Cecelia' uit het Limburgse Ubachsberg speelde een aantrekkelijk programma, dat bij het publiek zeer in de smaak viel. Na het concert was er een gezellige bijeenkomst waar iedereen nog wat kon napraten over deze geslaagde concertmiddag.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 26