STAR Chain in the USA i H£*" -S v -*y' X ■±ï&y.%i fy V. Ook verrassend lekker in de winter LLES ONDER CONTROLE MAASTRICHT IB57 DE RIDDER ANNO .ijiL'L'T ^Het Wieckse Witte sixpack krijgt in de wintermaanden een winters jasje. Qua herken baarheid op het schap (kleurstelling, typografie et cetera) is het onmiskenbaar nog steeds een sixpack Wieckse Witte. Ook de inhoud van de flesjes is ongewijzigd, maar de uitstraling is zeer winters. De winterse uitstraling komt tot uiting in ijs pegels en een sneeuwlaagje die de verpakking op verschillende plaatsen opfrissen en in een Hollands winter tafereel dat op de achtergrond te zien is. Op het sixpack wordt ook een opvallende tekst ge plaatst die de aandacht van de consument op het pro duct moet vestigen als het in de schappen staat. Waarom deze wijziging van design? Wieckse Witte is een zeer seizoengevoelig product waarvan de verkooppiek overduidelijk in de maan den juni tot en met september ligt. De verko pen in het najaar en in de winter vallen ver te rug ten opzichte van de verkopen in de lente en in de zomer. Toch is er ook in de winter nog een groep consumenten die een sixpack Wieckse Witte meeneemt en die groep willen we vergro ten. Met deze nieuw ontworpen winterverpak- king willen we Wieckse Witte ook in de koele wintermaanden bij consumenten onder de aan dacht brengen en duidelijk maken dat con sumptie zich niet hoeft te beperken tot de zo mermaanden. De gewijzigde verpakking wordt alleen in de wintermaanden gevoerd. Bij het begin van de lente zal het sixpack Wieckse Witte weer zijn bekende, vertrouwde design te- rugkrijgen. Norbert Kout, junior brand.ma.na.ger Speciaalbieren I W Het projectmanagement van STAR Chain bracht onlangs een bezoek aan general manager Frans van der Minne en zijn managementteam bij Heineken USA in White Plains te New York. Als OpCo is Heineken USA direct betrokken bij het STAR Chain project. Doel van het bezoek was 'de horloges gelijk te zetten' en elkaar bij te praten over de lopende projecten. Frans van der Minne: "Aan de USA-kant ver loopt alles volgens schema. Ik ben blij met het 'Frozen Concept' omdat nu duidelijk is hoe we verdergaan. Het projectmanage- B| ment heeft ons bijgepraat en ook vol- 1 gens hen heeft Heineken USA alles onder controle. Op dit moment wor- den, door reeds lopende projecten in de USA, doelstellingen al grotendeels behaald. De orderleveringstijd (de tijd tussen het plaatsen van een order en het uitleveren daarvan) is nu al acht dagen, terwijl de lokale concurrent er veertien dagen over doet. Ook het niveau van versheid van het bier wordt duidelijk beter. Precies een jaar gele den, in november 1999, werd gestart op 89 dagen. Het niveau komt mo menteel al uit tussen de veertig en zestig dagen. Onze uitein- delijke doelstelling is 45 dagen. Ik heb er vertrou wen in dat we die doel stelling gaan halen!" Opzet distributiecentra in USA versus STAR Chain Om de productversheid en de klantenservice op de Amerikaanse markt te verbeteren, is er in ok tober 1999 een project in de USA gestart, waar bij op diverse plaatsen in het land regionale dis tributiecentra worden opgezet. De eerste zes staan inmiddels in Richmond, Long Beach, Oakland, Houston, Seattle en Baltimore. In to taal worden er elf over het land 'uitgerold'. De volgende vijf centra komen in Miami, Charleston, Norfolk, New York en Boston. Deze moeten voor het tweede kwartaal 2001 gerealiseerd zijn. Dit USA-project staat los van STAR Chain, maar als het aantal distributiecentra stijgt is STAR Chain hard nodig om de centra te bevoorraden. De Supply-organisatie gaat ervoor zorgen dat het voorraadniveau binnen de bepaalde minimum- en maximum hoogte blijft. Op deze manier kun nen de distributiecentra zich toeleggen op leve ringen van de 'demandpoints' (voorraadpunten) naar de distributeurs. Daardoor treedt er een be hoorlijke doorlooptijdverkorting op. Heineken USA krijgt, in de door STAR Chain veranderde werkwijze, een directe verbinding naar de Supply- organisatie. Het contact zal dan niet meer via Heineken Export lopen. Loes Iedema, communicatiecoördinator STAR Chain

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 23