Een nieuw kanaal voor 'mem ■i U kunt geen Vers van 't Vat openslaan of er staat wel een artikel in over internet en e-commerce. Dat is logisch, want als je als Heineken niet meegaat met heden daagse ontwikkelingen, raak je in deze moderne economie achter. De unit Horeca besloot ook om met dit 'interactieve me dium' te beginnen en startte deze maand een pilot onder de titel 'Heineken Brouwerijen Site' (HBS). Het doel van HBS is de horecaondernemers nog beter van dienst te kunnen zijn. Het biedt de hore caondernemer namelijk het volledige pak ket aan dranken met daarnaast informatie en diensten van de Heineken Brouwerijen. 1 De kick-off voor de medewerkers van Heineken Brouwerijen Hoofddorp op 2 november Wat zijn de voordelen van HBS? Op één plaats, 24 uur per dag, een totaalpakket aan producten, diensten en informatie; de mogelijkheid om gemakkelijk on line een bestelling te plaatsen; toegang tot nieuwe, speciaal voor internet ontwikkelde diensten; veel nieuwe ideeën gepresenteerd ter ondersteuning van de bedrijfsvoering; een overzicht van producten uit het gehele assortiment; diensten zoals Tap Techniek, Evenementen Service, Bedrijfs- en interieuradviezen; ontmoetingsplaats voor horecaondernemers; regionaal nieuws, nuttige tips en horecaontwikkelingen. In een tijdelijke ruimte in Hoofddorp bouwen medewerkers von Andersen Consultancy en Heineken intensief oon de Heineken Brouwerijen Site De internetsite springt goed in op de horecaondernemer die een 24-uursbedrijf heeft. Op elk gewenst tijdstip immers, kan de klant zijn bestelling plaatsen of infor matie opvragen. HBS bestaat uit een straks voor iedere site-bezoeker bereik baar gedeelte. Hierop staat bijvoorbeeld informatie over Heineken voor nieuwe horecaondernemers. Daarnaast is er een gedeelte dat alleen door de klant kan wor den geopend met het invoeren van een wachtwoord en een klantnummer. --i-, J"1 Kick-off De pilot die begin 2001 van start gaat, is een samenwerking tussen Heineken Brouwerijen Hoofddorp en vijftig vrijwilli ge horecaondernemers uit dit gebied. Op 2 november was de kick-off voor de medewerkers van Heineken Brouwerijen Hoofddorp, want uiteraard verandert er ook wat voor de personeelsleden. Zij moeten immers de bestellingen via in ternet verwerken, weten wat er op de si te staat en wat er allemaal mogelijk is. Tijdens informatieve dagen op 27 en 28 november kregen de vijftig 'proefperso nen' een cursus over het gebruik van HBS. Eerder was er op 8 november een speciale bijeenkomst. Daarbij kwam naar voren welke voordelen HBS hen, als klant, te bieden heeft. Uiteraard wordt de medewerking van vijftig horeca ondernemers zeer op prijs gesteld. Met hun hulp kan de site, wanneer deze na gebleken succes in 2001 wordt uitge breid naar de andere twintig units, wor den ingericht naar ieders tevredenheid. Want wat goed is voor de horecaonder nemers, is uiteindelijk ook goed voor de Heineken Brouwerijen. Conny Vet 1 De kick-off voot de vijftig horecaondernemers op 8 november n

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 17