RECEPTIES a Thailand. Vervolgens heeft hij als engineering consultant zijn medewerking verleend aan een project bij Heineken Slovensko in Slowakije. En nu gaat hij dus met de VUT. Een periode die hij goed weet te vullen met zijn hobby's: golfen, wandelen, fietsen en... reizen. "Een week na de afscheidsreceptie gaan we voor een maand naar St. Lucia, waar we nog veel kennissen hebben onder de inheemse bevolking", aldus de scheidende col lega. De receptie vindt dinsdag 9 januari 2001 plaats in ontvangstgebouw De Hooiberg te Zoeterwoude. Aanvang 16.30 uur. Vanzelfsprekend is eenieder hierbij van harte welkom. 25 jarig jubileum W. Versluis, receptie 5 januari Willem Versluis is 1 januari 25 jaar in dienst bij Heineken. Willem begon zijn loopbaan als bijrijder bij Drankhandel Vianen in Nieuwkoop. Na 2,5 jaar ruilde hij zijn werkzaamheden ge durende veertien maanden in voor het ver vullen van zijn diensttijd. Na afloop keerde Willem weer terug bij Drankhandel Vianen, dit keer als magazijnmedewerker. Na 23,5 jaar werd het bedrijf overgenomen door Heineken. Willem heeft het na 1,5 jaar dan ook nog steeds prima naar zijn zin bij Heineken Brouwerijen Hoofddorp. Hij hoopt dat zijn ex-collega's, die destijds niet meege gaan zijn naar Heineken, en zijn huidige col lega's allen aanwezig zijn. De receptie vindt plaats op vrijdag 5 januari om 16.30 uur in ontvangstruimte Het Conclaaf bij Heineken Brouwerijen Hoofddorp. is 22 januari 2001 37,5 jaar in dienst bij Heineken. Jacques trad 22 juli 1963 in dienst bij Coebergh in de functie van chef Expeditie Schiedam. Daarna was hij werk zaam in Zoetermeer. In 1981 is hij overgeplaatst naar horecagebied Midden Brabant, in de func tie van chef Expeditie Magazijn bij Drankenhandel Van Dorst/ Liebrand/Olderaan. Van 1988 tot 1992 kwam Jacques terecht in Rijssen, ook als chef Expeditie Magazijn. Daarna heeft hij in Eindhoven bij Drankenhandel Winters van Wees gewerkt en is vervolgens overgegaan naar de functie van groepsleider Expeditie Magazijn bij Drankenhandel De Baronie te Breda. Deze Drankenhandel is sinds november 1996 ge vestigd in Etten-Leur, waar hij nu nog steeds werkzaam is. Tussentijds heeft hij ook nog voor een kortere periode gewerkt in Twello en Bunnik. Al met al heeft Jacques veel vestigin gen gezien. Iedereen die Jacques kent is dus ook uitgenodigd om hem te komen feliciteren. De receptie is vrijdag 26januari vanaf 16.00 uur in de ontvangstruimte van Heineken Brouwerijen Brabant-West te Etten-Leur. Foto: Henk de Graaf Fotografie Afscheid H.J.A. Drenth, receptie 22 december Na 37 dienstjaren neemt Harry Drenth, monteur HTD bij Heineken Brouwerijen Taptechniek in Hoogeveen, afscheid van Heineken. Harry begon destijds als monteur bij een klein depot van Amstel te Hengelo. Later werd dit onderdeel van Heineken en ging Harry Drenth onder meer gedurende vijftien jaar voor technische klussen naar diverse militaire bases in Duitsland. In die tijd heeft hij veel kennissen opgedaan onder de Engelse en Nederlandse militairen. "Ik krijg op mijn verjaardag nog steeds een felicitatiekaart van een van de contacten uit die periode", vertelt hij trots. Vrijdag 22 december is zijn af scheidsreceptie in Hardon's Pub bij Heineken Brouwerijen Overrijssel aan de Spoelerstraat 23 in Rijssen. Harry maakt per 1 januari 2001 gebruik van de TOP-VUT. Zijn vrije tijd hoopt hij onder meer in te vullen met het opknappen van zijn eigen huis en vrijwilli gerswerk (klussen) in een ziekenhuis of be jaardentehuis. De receptie begint om 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Afscheid A. Nijhof, receptie 9 januari Alfred Nijhof heeft vele jaren voor ons bedrijf in het buiten land gewerkt. Terugkijkend op zijn loopbaan ziet hij die periode en met name het contact met buitenlandse mensen en andere culturen, als zijn meest waardevolle ervaring. "Nog meer eigenlijk dan het alleen in andere landen wonen", aldus Nijhof, die 1 januari met de VUT gaat. Alfred Nijhof kwam des tijds op 1 november 1969 bij Heineken in dienst. In zijn functie als chief engineer werk te hij onder meer op St. Lucia, in Canada, Frankrijk, Griekenland en op Papua Nieuw- Guinea. Tot april 2000 was hij chief engineer bij Thai Asia Pacific Breweries in Bangkok, De heer en mevrouw Rinkel waren op woensdag 15 november zestig jaar getrouwd. Op dinsdag 14 november kwam Heineken het bruidspaar feliciteren namens de directie. Zij werd ontvan gen door een verrast en dankbaar echtpaar, dat nooit had gedacht dat Heineken hun nog zo rij kelijk zou feliciteren. De heer Rinkel kwam op 1 oktober 1940 bij Heineken in dienst als bouwkundig ingenieur en werd tijdens zijn loop baan uitgezonden naar Venezuela en Indonesië. Na 42 jaar te hebben gewerkt bij Heineken (in clusief tropenjaren) is hij op 1 juni 1976 met pensioen gegaan. PilpjP- wms&as*» -.•■mJi 37,5-jarig jubileum J. van Vliet, receptie 26 januari Jacques van Vliet, werkzaam bij Heineken Brouwerijen Brabant-West te Etten-Leur

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 13