PERSOONLIJK Geboorten Huwelijken Buitenland Uit dienst Overleden Bedankt! Bedankt voor de bloemen Den Bosch Fenna, dochter van dhr. M.C.C. de Gier (Beveiliging) Rick, zoon van dhr. P.J.S. Gloudemans (Verpakken) Quinty, dochter van dhr. RJ.F. Kivits (Verpakken) Milan, zoon van mw. T.H.W. Vugts-Veenstra (Receptie) Jop, zoon van dhr. A.J.A. Verbunt (Energiedienst) Dit is Jop, zoon von Hilde en Arno Verbunt. Geboren vrijdag 8 september 2000. Wessel, zoon van dhr. P.L.A. Zaunbrechter (Verpakken) Sharon, dochter van dhr. J.A.G. de Brouwer (DCS) Davy, zoon van dhr. J.C.W. Kooij (DCS) Zoeterwoude Seda, dochter van dhr. D. Saglam (Verpakken) Jim, zoon van mw. H.A.C. Pardon- van den Akker (Team CBV/Pers. Service) Den Bosch Dhr. W.D. Dobbinga (Control Verpakken) met mw. J.M. Hafkenscheid Dhr. F.B. van Kronenburg (Verpakken) met mw. Y.E.M. van Beugen Zoeterwoude Mw. I. Kokkelink (HTS, Research Development) met dhr. A.A. Winkler Dhr. E.A. Sint-Jago (Verpakken) met mw. W.D. Anthonissen Horeca Mw. J.F. Bos (Verkooptelefonie H.B. Groningen) met dhr. R. Deelen Dhr. B.D.J. van Essen (Verkoop H.B. Nijmegen) met mw. P.G.J. Wijchen China De heer F.W.K. Linck, voorheen werkzaam als general manager bij S.P. Holdings Ltd. in Papua New-Guinea, is per 1 december 2000 be noemd tot exportmanager Heineken Hong Kong Ltd, China office, in Hong Kong. Papua Nieuw-Guinea Per 1 december 2000 is de heer H. van Dort benoemd tot general manager S.P Holdings Papua New-Guinea. Voorheen was de heer Van Dort werkzaam als Technical Manager Hainan Asia Pacific Brewery in Haikou te China. Nieuw-Zeeland De heer R. van der Graaf, voorheen werkzaam als marketing manager bij S.A. El Aguila in Madrid te Spanje, is per 8 januari 2001 be noemd tot commercial manager bij DB Breweries in Auckland te Nieuw-Zeeland. La Réunion De heer T.F. van Lambaart, voorheen Key Account Horeca director te S.A. El Aguila, Madrid in Spanje is met ingang van 15 decem ber 2000 benoemd in de functie van marke ting/commercial director bij Brasseries de Bourbon S.A. te Saint Denis, Réunion. Na een dienstverband van drie jaar of meer Den Bosch Dhr. G.A.J.J. Huizer Gros (Verpakken) Mw. C.H. Holvoet-Delaere (Taakteam Secretariële Ondersteuning) Dhr. A.J.S. van Bommel (DCS) Op 9 november 2000 is de heer E.H. Germann (87 jaar) overleden. De heer Germann is 1 april 1964 in dienst getreden bij de Amstel Brouwerij. Hij is 1 november 1974 met pen sioen gegaan. Op 10 november 2000 is de heer T.F Dekkers (65 jaar) overleden. De heer Dekkers is 10 juni 1963 in dienst getreden te Den Bosch. Hij is 1 juni 2000 met pensioen gegaan. Op 8 november 2000 is de heer T. Legius (78 jaar) overleden. De heer Legius is 24 januari 1956 in vaste dienst getreden te Amsterdam. Hij is 1 juli 1987 met pensioen ge gaan. Op 15 november 2000 is de heer J. Breedijk (87 jaar) overleden. De heer Breedijk is 27 februari 1967 in dienst getreden te Den Bosch. Hij is 1 augustus 1978 met pensioen gegaan. Op 17 november 2000 is de heer W. van den Berg (73 jaar) overleden. De heer Van den Berg is 1 februari 1964 in dienst getreden bij de Amstel Brouwerij. Hij is 1 februari 1992 met pensioen gegaan. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met bet verwerken van hun verdriet. Per 1 november ben ik gaan Vutten. Mijn af scheidsreceptie op 26 oktober was geweldig om mee te maken. Alle mensen die geweest zijn, de bloemen, telefoontjes, brieven en mail- tjes die ik heb gekregen, dit alles heeft een bij zondere indruk op me gemaakt. Het Heineken- lied 'Nog vele jaren' werd door de collega's weer uit volle borst gezongen. Prachtig! Heel hartelijk dank allemaal voor dit afscheidsfeest. Zwany Domburg P.S.: Het Heineken-lied zou ik graag op een bandje willen hebben. Wie heeft er een opname van om te kopiëren? Bel me dan even (020- 4964705). Langs deze weg wil ik u allen bedanken voor de belangstelling die wij mochten ondervinden na het plotseling overlijden van mijn man Rien Slisser. De belangstelling van de directie van Heineken, collega's, oud-collega's en de vele kaarten zijn voor ons een grote troost en zullen een dankbare herinnering blijven. Ook namens de kinderen, Truus Slisser Aan alle mensen van Heineken, Amstel, Brand en Vrumona (één familie!). Hartelijk bedankt voor het medeleven tijdens deze moeilijke periode. Nu, zo kort na het overlijden van mijn vrouw Willemien, ook mijn zoon Bas is overleden. De toekomst zal niet eenvoudig zijn, maar gezien de welgemeende reacties zal ik trachten er toch het beste van te maken. Nogmaals eenieder bedankt voor de gezamenlijke alswel de persoonlijke reacties. Peter Smulders Onderstaande personen bedanken Heineken voor de bloemen en de cadeaus die zij hebben gekregen voor hun huwelijksjubileum. De heer en mevrouw Van Kooten uit Amsterdam (50-jarig huwelijk) De gegevens voor de rubriek Persoonlijk worden aangeleverd door de desbetreffende P&O-diensten. Heeft u een geboorte of huwelijk aan te melden? Meld het de P&O-dienst en de gegevens komen vanzelf in Vers van 't Vat.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 12