Zesde mediacafé gaat over alcoholbeleid Heineken Nederland Bar 'Het Conclaaf' van Heineken Brouwerijen Hoofddorp was vrijdag 10 november de locatie van het mediacafé. Een initiatief van de communicatieafdelingen van Heineken Corporate en Heineken Nederland. Tijdens de bijeenkomsten wordt meestal een pre sentatie gehouden over een voor de Nederlandse pers interessant Heineken-onderwerp. Dit keer had het café als thema het al coholbeleid van Heineken Nederland. Algemeen directeur Erik Korthals Altes hield tij dens het mediacafé een presentatie over het al coholbeleid van Heineken Nederland. Belangrijk hierbij was zijn visie op een succesvolle aanpak van alcoholmisbruik. Hiernaast zette hij de visie van minister Borst zoals weergegeven in haar al coholnota. Dit was goed voor een interessante en levendige discussie met de pers. Borst ziet de op lossing voor het effectief tegengaan van alcohol misbruik immers veelal in generieke maatregelen zoals een accijnsverhoging voor de gehele Nederlandse bevolking. Haar nota wordt binnen kort aangeboden aan de Tweede Kamer. Goede voorlichting Korthals Altes wees op het feit dat mensen alco holgebruik en alcoholmisbruik niet door elkaar moeten halen. Een accijnsverhoging voor de ge hele Nederlandse bevolking is dan ook geen goe de maatregel om alcoholmisbruik tegen te gaan. Waarom mensen die op verantwoorde wijze genie ten van een glaasje wijn of bier hiermee lastigval len? Een succesvolle aanpak van alcoholmisbruik is eerder te bereiken door goede voorlichting, ge richt op specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren en automobilisten, aldus Korthals Altes. ledereen heeft bij verantwoord alcoholgebruik zijn eigen verantwoordelijkheid. Heineken probeert de consument hierbij steeds zo goed mogelijk te wij zen op de voordelen alsook op de schaduwzijden van alcoholgebruik. De slogan 'Geniet, maar drink met mate', ooit ontwikkeld door een oud Heineken-medewerker, is slechts een van de vele initiatieven die Heineken en de STIVA de laatste jaren hebben ontplooid op het gebied van voor lichting. Verbeter de wereld begin bij jezelf! Na de presentatie van Korthals Altes volgde een workshop onder leiding van bedrijfsarts Ernst Harderwijk. De aanwezige journalisten ondergin gen geïnteresseerd het voorlichtingsprogramma 'Fris op 't werk', waarbij wetenswaardigheden rond alcohol centraal staan. Zo weten zij nu pre cies hoe alle Heineken-medewerkers worden ge wezen op hun eigen verantwoordelijkheid bij ver antwoord alcoholgebruik. Doel mediacafé Het doel van het mediacafé is journalisten bij te praten over interessante onderwerpen die leven binnen de onderneming. Alles wat op de bij eenkomsten gezegd wordt is 'on the record' en kan voor een artikel, televisie- of radio-item worden gebruikt. Het gaat bij het mediacafé niet om een persconferentie met 'hard nieuws', maar eerder om het bieden van de mogelijkheid een beter inzicht te krijgen in een onderwerp dat de onderneming of een van de merken aan gaat. Zo zijn er al bijeenkomsten geweest over de smaakbeleving van bier, Heineken University en sponsoringbeleid. Heeft u op uw afdeling een onderwerp waar over u de pers zou willen informeren? Neem dan via 071-5457419 contact op met een van de volgende medewerkers van de afdeling Perszaken en Woordvoering van Heineken Nederland: Stephanie Koenders, woordvoerder Heineken Nederland en merk Heineken Hans Sjouke Koopal, woordvoerder Amstel, Brand en Specialties Karin Willems, communicatiespecialist Heineken Nederland en merk Heineken Dehby Korenhojf, communicatiespecialist Amstel, Brand en Specialties

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 11