e afscheidsreceptie van Freddy Lefebvre was op 4 okto- /y ber in de Van Swietenzaal in Zoeterwoude. Freddy en zijn A vrouw Margaret werden officieel ontvangen door de heer De Man. Deze belichtte in zijn toespraak het bijzondere karakter van de loopbaan van Freddy, die zijn hele carrière voor Fleineken in het buitenland heeft gewerkt en dus geen enkel jaar in Nederland gestationeerd is geweest. De heer Landman memoreerde in zijn toespraak het laatste project van Freddy in Frankrijk, het bier-PET flesje, waarvan alle aanwezigen een exemplaar ontvingen. Na deze toespraak nam Freddy zelf het woord en bedankte hij zijn collega's voor de ondersteuning gedurende zijn internationale carrière. Freddy kijkt terug op een plezierige tijd bij Fleineken. Op 1 oktober, de laatste dag van de Olympische Spelen, ontving Jan Bertrums, Hospitality Den Bosch, zijn 'gouden plak' voor 25 jaar Heineken. Jan en gezin werden met de Dubbeldekker opgehaald voor een receptie in zijn eigen Heineken Holland House, de Cambrinuskelder. De tap werd bemand door de rondleiders om zodoende de vaste collega's in de gelegenheid te stellen aan het feest deel te nemen en voor hilariteit te zorgen door het afdelingscadeau op bijzondere wijze 'uit de doos te toveren'. Uit de toespraken van Herman Ubbink, die Jan het goud opspeldde, en Cees Voermans, bleek veel waardering en respect. Uiteraard, hoe kan het ook anders in dit vak, werden er met name door de rondleiders op humoristische wijze enige accenten geplaatst bij gebeurtenissen en werkzaamheden tijdens ontvangsten, beurzen en evenementen. Het feest, opgeluisterd door een volledig uit kinderen en familie geformeerd muziekgezelschap, had door de aanwezigheid van veel oud-rondleiders iets weg van een reünie en het eindigde op zijn zachtst uitgedrukt uitermate geanimeerd. Zoals Frits Beukers zelf al in zijn toespraak naar voren liet komen is vrijdag de dertiende helemaal niet zo'n gekke dag om afscheid te nemen als je 1 april bent binnengekomen. Na meer dan 25 jaar dienstjaren was de re ceptie een mooie afsluiting. De bar van Stars at Eleven was goed gevuld met Heineken-collega's en ook veel van Frits zijn relaties uit de rederij- en scheep vaartwereld waren voor deze gelegenheid naar de Heineken Export Group op Schiphol gekomen. Frits had duidelijk aangegeven niet al te veel toespraken te wil len, maar net zoals er niet naar je wordt geluisterd als je net binnenkomt, gebeurt dat ook niet als je vertrekt en werd er alsnog veel gezegd. Logisch ook als we het over iemand hebben die zo lang bij Heineken heeft gezeten, zelfs geprobeerd heeft te wennen in Heineken Spanje, maar na zeven jaar toch weer terugkwam. Het Spaanse gevoel wilden we toch even naar voren halen, wat prima gelukt is door de Spaanse hapjes en muziek. Als klap op de vuurpijl heeft een oer-Hollandse dame in Spaanse klederdracht Frits de flamenco laten dansen. Het was al met al een zeer geslaagde receptie die niet eerder werd beëindigd voordat de laatste druppel uit de vaten was geschonken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 9