i'l 'inds 8 april 1963 is Ad van Padua al in dienst als bijrijder bij de drankenhandel (nu unit) in Den Bosch. Nog steeds met veel ple- zier voert hij het vak van bijrijder uit. Op vrijdag 13 oktober richt te Aad van der Wal, RUM van de unit Midden-Brabant, op de gezellige receptie het woord tot Ad. Dat Ad een zeer gezien mens is, zowel bij col lega's als bij de klanten, bleek wel uit de opkomst van meer dan hon derd gasten, onder wie familie, klanten en collega's. Dat Ad een zeer fervente PSV-fan is, kwam tot uitdrukking in de cadeaus zoals een PSV- shirt met de handtekeningen van alle selectiespelers. Kele (oud-)collega's en een aantal klanten kwa men op 28 september in Henk Tromp zijn stamkroeg De Adelaar in zijn woonplaats Boxtel om afscheid van hem te nemen. Er speelde een band en ook de inwendige mens kwam niets tekort. Op ver zoek van Henk zelf hield alleen Frank Verhulsdonck, regional unitmanager van de unit Helmond, een toe spraak. Hij memoreerde de lange carrière van Henk in het drankengebeuren. Kortom, het was een ouderwets gezellige receptie. l\ a 22 Brand-jaren nam Bert Broeders afscheid JL V van collega's en relaties tijdens een drukbezochte receptie op 26 september bij Heineken Brouwerijen Brabant West te Etten- Leur. Velen namen de gelegenheid te baat Bert de hand te schudden en onder het genot van een goed glas, goede herinneringen op te ha len. Op de foto ziet u Tonny en Bert Broeders met links Cees Claassen (verkoopleider Horeca) en rechts Marinus van Dorst (directeur Horeca Brand).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 8