Evenementen Service op internet Onderzoek, naar. 1 1 1 1 Laatste wijzigingen planning E:Mai! I Vakanti© ATV Laatste nieuws Planning r' Gastenboek i Download vtVSi-.tr. Onze afdeling Evenementen Service Amsterdam maakt sinds drie maanden gebruik van het internet. Reden hiervoor is dat onze medewerkers niet vaak op de vestiging zijn, omdat ze over al in het land moeten werken. Bovendien vinden evenementen vaak plaats in de avonduren en in het weekeinde. Om de on derlinge communicatie te verbeteren en vanwege het feit dat steeds meer medewerkers een pc bezitten, vonden wij het een goed idee bepaalde interne informatie op het net te zetten. Toen wij eenmaal op een rijtje hadden wat voor info we wilden plaatsen, hebben we een domeinnaam aangevraagd en de naam HBES (Heineken Brouwerijen Evenementen Service) voor de afdeling vastgelegd, www.HBES.nl. Op de site moest in elk geval komen te staan: Planning evenementen (dagelijkse wijzigingen) Overzichten vakantie/atv Gastenboek (om onderling snel te kunnen reageren) E-mail om persoonlijk te mailen Links naar de sites van Heineken, Amstel en Brand Nieuws en wetenswaardigheden (pagina met foto's en laatste nieuwtjes over onze afdelingen). Uitvoerders-Buitenreclame- magazijn-planning-administratie-stallen-ESL Limburg et cetera. De site kan alleen bezocht worden na het invoeren van naam en persoonsnummer van HBES-medewerkers. Voor meer informatie over deze site kun je ons bereiken onder telefoonnummer 020-3116081. Toy Francisco en Bram van der Graaf, Heineken Brouwerijen Evenementen Service, Amsterdam Tijdschriften staan er vol van, kranten berichten erover: de krappe arbeidsmarkt van Nederland en eigenlijk van heel Europa. Vacatures zijn moeilijk vervulbaar. De medewerker van tegenwoordig stelt andere eisen aan zijn functie, is bovendien niet van plan zich voor eeuwig aan één werkgever te binden. Ook bij Heineken is deze tendens waarneembaar. Reden voor de voltallige directie van Heineken Nederlands Beheer en Corporate om de handen ineen te slaan voor een onderzoek naar het aantrekken en behouden van nieuw personeel. In dat kader is kongeleden een werkgroep in het leven geroepen. Een gesprek hierover met twee van de opdrachtgevers, Mare Koster (directeur Heineken Nederlands Beheer) en Rick Bart de Jonge (directeur Corporate Human Resources). "Wij zien als onderneming voor het eerst enige toename van verloop bij ons personeel", vertelt Rick Bart de Jonge. "Door de gehele organisa tie heen blijken vacatures moeilijker vervulbaar. Een van de gevolgen van de krappe arbeids markt." Mare Koster vult aan: "Overigens zijn wij daar niet de enige in. Ook bij andere, verge lijkbare, bedrijven zie je deze tendens. Het is minder gebruikelijk om bij één werkgever te blij ven. Een aantal jonge managers bijvoorbeeld zoekt na korte tijd zijn kansen weer bij een an der bedrijf. De vraag is natuurlijk hoe wij daar op als Heineken inspelen. We willen niet koste wat het kost iedereen aan boord houden. Maar we moeten wel weten wat er leeft. We moeten ook transparanter zijn. Duidelijker zijn naar onze nieuwe werknemers toe. Wat wij van hen verwachten en wat zij van ons kunnen ver wachten." Projectgroep Om een goed inzicht te krijgen in wat er nodig is om nieuw personeel aan te trekken en be staande medewerkers vast te houden, is er een projectgroep gevormd. Deze bestaat uit staf- en lijnmanagers. Zij maken, in opdracht van de directieleden van Corporate en Heineken Nederlands Beheer, een analyse, die uiteinde lijk moet leiden tot een plan van aanpak met Mare Koster mogelijke oplossingsrichtingen. De directie is daarbij aangesloten en wordt tevens in het on derzoek betrokken. Een consultant doet het uit eindelijke onderzoek in het veld. De project groepsleden zijn Marijke Jansen (projectleider), Loek Mensink (HNB loopbaanontwikkeling), Frans Mulder (PP&C), Peter van Campen (Verkoop Thuisverbruik) en Nico Nusmeijer (Brouwerij Zoeterwoude). Overigens is het voor het eerst dat Corporate en HNB op dit gebied de handen ineenslaan. Rick Bart de Jonge hierover: "We hebben daarbij een De hoofdpagina van de internetsite

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 4