Riddertaal We zien allemaal om ons heen dat de gevolgen van de schaarste op de ar beidsmarkt velerlei zijn. Lege schap pen op maandag en tegenwoordig ook dinsdag in de winkels en ook op zaterdagen zijn ze vroeger leeg dan ooit. Daarnaast worden bedrijven die werknemers zoeken steeds creatie ver en ook agressiever in hun bena dering. De conclusie lijkt gerecht vaardigd dat de economische groei van ons land mede beperkt wordt door schaarste op de arbeidsmarkt. Heineken Nederlands Beheer B.V., de qua personeel daaronder vallende werkmaatschappijen, leert om te gaan met de schaarste op de arbeidsmarkt. Vele goede initiatieven worden genomen om de huidige en toekomstige werknemer van ons mooie bedrijf beter van dienst te zijn en een beter inzicht te verschaffen in 'wat er allemaal mogelijk is'. Onderzoek naar aantrekken en behouden nieuwe medewerkers; Evenementen Service op internet; Samenwerking Holland Casino en Heineken Belangrijk moment voor STAR Chain Hei Society Nieuwe Drank- en Horecawet ingevoerd; Geflitst Kijkplezier bij Brand; Lezersonderzoek Vers van 't Vat Employability Coach New Venture: Leuke ervaring De Momentopname Projectgroep Standaard Werkplek Zoeff op weg De hedendaagse werknemer kiest zelf en weet ook zelf wel wat goed voor hem of haar is. Life-time employment heeft z'n langste tijd gehad en veel bewuster dan vroeger stelt de werknemer 'eisen' aan zijn/haar werkomgeving. Flexibiliteit, uitdagingen, willen leren, carrièremogelijkheden; het zijn begrippen die bijna altijd in sollicitatiegesprekken, maar ook in loopbaangesprekken naar voren komen. Persoonlijk; Ideeënbus Kunstschilder van Rotterdam Crooswijk Winnaars Champions League Eindejaarsbier in nieuwe jas Zang, dans en sportieve activiteiten: Personeelsfeesten 2000 Nieuwe concernbrede unit voor 'merchandise materials' Daverende Pepsi Pop Rivella op zomertoer Wij met z'n allen hebben echter ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het werken bij ons meer dan voldoet aan de hedendaagse vraag, die potentiële maar ook huidige colle ga's aan ons stellen. Communiceer dan ook open, helder en eerlijk met elkaar; neem vraagtekens weg. Maak ook nieuwe collega's wegwijs, bied je de eerste periode bijvoorbeeld aan als mentor et cetera. De primaire arbeidsvoorwaarde (salaris) is vaak niet en zeker niet alleen de reden waarom mensen ons bedrijf verla ten of bij ons willen komen werken. Werksfeer, goede/fijne collega's, open communicatie, informeel, uitdagingen en kansen zijn zaken die vaak in gesprekken terugkomen. De in- en uitstroom op alle niveaus binnen ons bedrijf zal toenemen, dat is een gegeven. Het is aan ons om hiermee goed om te gaan en de kernwaarden van het werken bij 'de Heinekes' niet uit het oog te verliezen. Philip de Ridder, algemeen directeur Vrumona Zie ook het artikel op pagina 4/5, red.)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 2