Nieuwe concernbrede unit voor 'merchandise materials' Niet iedereen beseft het wellicht, maar bierviltjes, lichtreclames, dienbladen, bierglazen et cetera zijn bij uit stek instrumenten om de Heineken-merken indringend bij de consument onder de aandacht te brengen. Het belang van deze zogenoemde 'merchandise materials' neemt alleen maar toe. Alle reden voor Heineken om een aparte concernbrede Merchandise Materials Unit op te zetten. De start is gepland voor 1 januari 2001. Klanten Hans Böhm, Heineken Nederland: "Cruciaal belang" Erik van de Ven, Heineken Export Group: "Effectiever en efficiënter" Gert den Hertog, Corporate Marketing: "Centraal punt" Het zijn drukke tijden voor de programmamanager van de Merchandise Materials Unit (MMU), Leo Evers en zijn team. Evers: "Vanaf 1 januari moet er een organisatie staan die voor haar klanten de hele keten van merchandise materials perfect kan verzorgen. Dan gaat het om het geven van advies, om ontwerp en ontwikkeling, om inkoop, warehousing en distributie, maar ook om de bewaking van milieustandaarden. Het allerbelangrijkste voor het concern is mis schien nog wel dat we er als MMU aan kunnen bijdragen dat de Heineken-merken wereldwijd eenzelfde uitstraling hebben." De dienstverlening van MMU voor de vele honderden verschillende merchandise materials die in omloop zijn, geldt straks alle operating companies van Heineken. Evers: "1 januari starten we echter met drie klanten: Heineken Nederland, de Heineken Export Group en Corporate Marketing. Per 1 april volgt Vrumona. In de jaren daarna bou wen we het aantal klanten zo steeds verder uit." Organisatorisch wordt MMU een onderdeel van Heineken Technical Services. "Onze thuisbasis is Zoeterwoude. Alle specialisten op onderdelen van de keten van merchandise materials komen hier bij elkaar te zitten. Nu zijn ze nog verspreid over verschillende Heineken-onderdelen." Evers benadrukt dat het werven van medewerkers erg goed verloopt. De kandidaten bij de diverse Heineken-onderdelen zijn over het algemeen erg enthousiast om de overstap te maken. "Dat is ook nodig. Ons wacht een grote uitdaging. We willen ons ontwikkelen tot hét expertise centre van merchandise materials. Maar laat daarbij wel duidelijk zijn dat de verant woordelijkheid voor de keuze en de inzet van merchandise materials altijd bij de operating companies zelf ligt. MMU wil ze echter zo optimaal mogelijk ondersteunen." Merchandise Material Unit "Merchandise materials zijn van cruciaal belang voor het bouwen van merken." Beter kan Hans Böhm, brand- manager van Heineken Nederland niet uitdrukken wat de waarde is van goede dienstverlening op dit gebied. "MMU gaat ons ondersteuning bieden bij het op het juiste moment en tegen de juiste prijs verkrijgen van de beste materialen. Ik verwacht dat MMU ons straks van een optimale service kan voorzien. Door de expertise die hier wordt gebundeld ontstaat er een beter product." Böhm vindt het bovendien belangrijk dat MMU een coördinerende rol over de landen heen gaat vervullen. "Voor het Heineken-concern zijn door de oprichting van MMU belangrijke efficiency-voordelen te behalen. Tegelijkertijd kan MMU een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de wereldwijde consistentie in brand strategies." "Met de komst van MMU verwacht ik dat wij onze behoeften aan point-of-sale- en merchandise-materialen nog effec tiever en efficiënter kunnen invullen." De kersverse marketingmanager horeca bij de Heineken Export Group, Erik van de Ven vindt de oprichting van MMU daarom absoluut een goed initiatief. "We denken straks sneller te werken, een hoger kwaliteitsniveau te krijgen en door de schaalvoordelen die MMU realiseert ook goedkoper uit te zijn. Het op deze manier bundelen van krachten kan echt veel opleveren." "Merchandise materials zijn een belangrijk onderdeel van Heineken's communicatiemix. Consumenten worden er bij zonder vaak mee geconfronteerd." Het hoofd van de Brand Support Group bij Corporate Marketing, Gert den Hertog is mede daarom erg gelukkig met de oprichting van MMU. "MMU wordt een centraal punt waar alles samenkomt, wat merchandise materials aangaat." Den Hertog ziet daarin niet alleen winst uit oogpunt van efficiency en effectiviteit, maar ook in kwalitatieve winst. "Heineken-onderdelen kunnen 'best practices' en 'best ideas' voortaan met elkaar de len. Zo voorkomen we tevens dat we steeds opnieuw het wiel uitvinden."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 26