Zang, dans en sportieve activiteiten Vrumona, Den Bosch en Amsterdam (kantoor) hebben hun personeels feest al weer achter de rug. Op deze pagina's een foto-overzicht. In de komende nummers van Vers van 't Vat uiteraard een verslag van de personeelsfeesten van andere vestigingen die nog komen. ^^^rdam Corporate Amsterdam vierde 9 september feest in partycentrum Amsterdam. Aanwezig waren de personeelsleden van de vestigin gen A/Wet, A/Scha, A/Stad, Triport en de afdelingen PDI en PP&C uit Zoeterwoude. De feestcommissie kan terugzien op een uiterst geslaagde avond met ongeveer 350 medewerkers. Eten, dansen en bijpraten was het motto van de avond. Als artiesten traden Karin Bloemen en Peter Beersen op.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 24