Piet Cottoor om moest daarvoor veel reclame worden ge maakt. En omdat de bedieningswinkels werden verbouwd tot zelfbedieningswinkels, werden veel etalages overbodig en onhandig en maak ten deze plaats voor winkelschappen. Alleen de etalageruit bleef bestaan. Deze moest geblin deerd worden om de achterkanten van de win kelschappen aan het zicht te onttrekken. Dat blinderen gebeurde met platen hardboard die door Piet in zijn atelier te Rotterdam werden voorzien van geschilderde thuissituaties, uiter aard in combinatie met bier. Oude Hollandse Meesters In zijn vrije tijd schilderde Piet oude Hollandse Meesters na. Hij deed dat zo verdienstelijk dat Piet Cottaar werd geboren op 23 juni 1908 te Delft. Hij volgde later een avond opleiding aan de kunstacademie te Rotterdam. Oorspronkelijk was Piet dus huis- respectievelijk decoratieschilder. In 1935 kwam hij op contractbasis bij Heineken terecht, telkens voor elf maan den per jaar. Vanaf 1942 werd die omge zet in een vast dienstverband bij Heineken (tot 1973). Na zijn pensionering heeft hij zich meer toegelegd op kunst schilderen. Evenals zijn vader is hij daar door bekend geworden. Later is in Overschie een straat naar hem genoemd (de Piet Cottaarstraat). Piet Cottaar over leed op 29 september 1984 in Rotterdam. veel van deze doeken naar Amerika zijn geëx porteerd. Ook hangt er in de hal van een groot bankgebouw in Bern, Zwitserland, een levens groot doek van hem, dat geldwisselaars uit de 14de eeuw voorstelt. Artistieke aanleg Terug naar de schilder zelf. Oud-collega's be schrijven Piet als een rustige, dikwijls wat in zichzelf gekeerde man. Wellicht had Piet het idee dat hij werd ondergewaardeerd, alhoewel hij dit niet duidelijk naar anderen liet blijken. Onze visie is dat hij, zou hij in deze tijd geleefd hebben, ongetwijfeld meer geld zou hebben verdiend. Zijn vakmanschap en artistieke aan leg zouden dan financieel gezien anders zijn ge honoreerd. Wij willen hiermee zijn nagedachte nis wat uit de vergetelheid halen. Silvia Romein en Mike Janssen, Heineken Brouwerijen Schielanden Silvio Romein (links) en Mike Jonssen bij een schilderij van Cottaar

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 21