Overleden Bedankt! Bedankt voor de bloemen Uit dienst Op 27 oktober 2000 is de heer J. Baks (78 jaar) overleden. De heer Baks is op 23 april 1946 in dienst getreden bij Wijnhandel Reuchlin. Hij is op 1 augustus 1987 met pensioen gegaan. Op 26 oktober 2000 is de heer G.A. van Lith (67 jaar) overleden. De heer Van Lith is op 11 januari 1971 in dienst getreden te Den Bosch. Hij is op 1 november 1998 met pen sioen gegaan. Op 24 oktober 2000 is de heer M.H. Linskens (74 jaar) overleden. De heer Linskens is op 6 juli 1964 in dienst getreden bij Drankengroothandel Horst. Hij is op 1 april 1991 met pensioen gegaan. De aanwezigheid van vele relaties, vrienden, collega's en oud-collega's deed ons zeer goed. Zelfs het internationale karakter ontbrak niet. De altijd mooie woorden en cadeaus of zo maar een brief zullen wij niet vergeten. Ook de per fecte verzorging door Café/Zaal De Adelaar hoort in het rijtje thuis. Heel veel dank aan ie dereen! Henk en Els Tromp Hiermee willen wij iedereen bedanken voor de bijdragen in de vorm van telefoontjes, brieven, geschenken of aanwezigheid op de afscheidsre ceptie. Als afsluiting van een boeiende periode bij Heineken hebben we een grandioze dag ge had. Onderstaande personen bedanken Heineken voor de bloemen en de cadeaus die zij hebben gekregen voor hun huwelijksjubileum. Wim en Rachel van Doodewaard uit Capelle a/d IJssel (40-jarig huwelijk) De heer en mevrouw Buwalda uit Berlicum (40-jarig huwelijk) Inge en Wim Bloem uit Alphen aan den Rijn (50-jarig huwelijk) Jan en Janie de Jong uit De Kwakel (40-jarig huwelijk) Ton en Miek Reghs (40-jarig huwelijk) Op 29 oktober 2000 is de heer J.G. Nix (76 jaar) overleden. De heer Nix is op 8 augustus 1947 in dienst getreden bij Brand. Hij is op 1 februari 1989 met pensioen gegaan. Op 3 november 2000 is mevrouw G. van Dijk- Schakelaar (76 jaar) overleden. Mevrouw Van Dijk-Schakelaar is op 25 augus tus 1969 in dienst getreden bij de G.W.N. te Hattem. Zij is op 1 maart 1989 met pensioen gegaan. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van hun verdriet. Joke en André Moerkerken Vrijdag de dertiende, ledereen persoonlijk be danken is helaas niet mogelijk, vandaar deze kleine annonce. Op de eerste plaats dank aan alle (ex)-collega's waarmee samen (en soms tegen) is gewerkt. Uiteindelijk zijn het ruim 25 jaren geworden, vol interessante activiteiten op veel plaatsen en onder verschillende omstan digheden, maar altijd met een gevoel van dank baarheid, want ideeën en inzet werden be loond. De laatste middag op S/WTC met alle aardige woorden, leuke attenties, weerzien van oud-collega's en mooie cadeaus, was top. Wij vonden het een prachtig besluit van een gewel dige Heineken-periode; een vrijdag om nooit te vergeten. Theo en Janny van Dijke uit Hazerswoude (40-jarig huwelijk) Jan en Annie van den Broek (40-jarig huwelijk) Geertje en Jan Luit uit Appelscha (50-jarig huwelijk) Frits en Marijke Beukers Na een dienstverband van drie jaar of meer Zoeterwoude Mw. M. Bakhuijzen-Pons (HTS, Corporate Purchasing) Mw. A.W. Star-van der Plas (BTD) Dhr. A.S. Schuller (Centraal Horeca Techn. Dienst Magazijn) De gegevens voor de rubriek Persoonlijk worden aangeleverd door de desbetrejfende P&O-diensten. Heeft u een geboorte of huwelijk aan te melden Meld het de P&O-dienst en de gegevens komen vanzelf in Vers van 't Vat. Katwijk Dhr. N. Ducaat (Operations - Section 2) Amsterdam Dhr. M.A. Antal (Cluster Other Europe) Mw. G. IJff (Corporate Human Resources PDI) Mw. C. Mulder (Corporate Human Resources PDI) Mw. H.M. Telmoudi-Pietersma(Corporate Finance Operational Administration) Vrumona Aanmoediging Beloning Dhr. W.J.H. Suter 500,- Dhr. C. Willemsen 375,- Dhr. E. Sjollema 75,- Dhr. M. Diepeveen 75,- Dhr. M. Both 75,- Deze gegevens zijn aangeleverd door de Ideeënbuscommissies

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 19