invasie in P£ÉND6y^ 'De vrienden van Amstel LIVE!' wordt het komende seizoen uit gezonden vanuit café 'Qwibus' in De Bilt. De eerste uitzending is al weer op 3 november aanstaan de. Kijken dus! boven alles met veel optredens van bevriende ar- gramma presenteert. Daar komt bij dat 'De vrien- tiesten die garant staan voor de beste muziek van den van Amstel LIVE!' artiesten een goede moge- Nederlandse bodem. Jerny Kaagman, van lijkheid biedt om ook op de radio hun product te den van Amstel LIVE!' binnenkort ook op de radio Noordzee FM, ziet het programma als een aanwinst kunnen promoten." zal zijn te beluisteren. Want vanaf 4 november zal voor de muziekzender. "Het programma past uitste- het programma uiteraard gepresenteerd dooi4 kend bij ons luisterpubliek"', aldufe Jerny. "Niet al- •Manuëte Kpmi^^p zaterdagavondên van êl.OO leen vanwege het type muziek waar 'De vrienden uur tot 23.00 zijn te horen op radio Noordzee FM. van Amstel LIVE!' garant voor staat, maar ook door Een programma boordevol sfeer, interviews, maar de sfeer en het feit dat Manuëla Kemp het pro- Laurem Woldberg (Perszaken Woordvoeringj en Freek de Wette (Sponsoring Amstel) Jan Biesheuvel (Build): "De teambuilding-oefeningen waren zeer professioneel opge zet, waarbij de nadruk lag op de besluitvorming van het team. Het was interessant om te horen hoe het project inhoudelijk in elkaar zit en welke motivaties meegespeeld hebben om dit pro ject op te zetten. En niet te vergeten welk effect dit in de toekomst zal hebben op de Amerikaanse i Sm markt. Voor mij werd bevestigd dat dit voor Heineken een bijzonder nuttig project is." Lonneke Trouerbach (Project Office): "Hoewel ik pas officieel met ingang van 1 oktober naar STAR Chain ging, werd ik uitgenodigd om bij de kick-off aanwezig te zijn. Het was een prettige en leerzame ken nismaking met het project en de collega's. Mijn enthousiasme om bij Project Office aan de slag rS te kunnen gaan, is alleen maar toegenomen." Peter Buisman (Forecast to Warehouse): "Ik vond het heel nuttig om kennis te maken met de leden van mijn team. Vooral tijdens de teambuilding- I oefeningen. Het is voor nieuwkomers wel even aanpo ten om de materie en terminologie onder de knie te krijgen. Ik ben bang dat ik de informatiemap, die tijdens de bijeenkomst is uitgedeeld, nog regelmatig zal moeten raadplegen!" Carlos Candeias (Order to Cash): "De eerste ochtend begon met de presentaties over historie, de doelstellingen en wat er van de teamleden wordt verwacht gedu- rende de volgende fase. Alhoewel dit vier uur duurde, was het heel leerzaam omdat nieuwkomers nog geen overzicht hebben van wat er al heeft plaatsgevonden. Door het in teamverband uitwerken van praktijk oefeningen werden theoretische modellen omgezet in praktische ervaring. Hierdoor kun je goed in kaart brengen watje in theorie hebt behandeld." Drie dagen lang was Duinrell in Wassenaar het domein van STAR Chain. Van 13 tot en met 15 september bevolkten 69 van de in to taal 78 projectleden de congreszalen en de 'duingalows'. Reden was de aftrap van de nieuwe fase die het project is ingegaan: Detailed Design. In Nieuwsbrief 7 (27 sep tember) kon u al lezen wat deze fase inhoudt. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over het verloop van deze fase, welke stappen er door welk projectteam moeten worden genomen en welke re sultaten die moeten opleveren. Door teambuilding oefeningen uit te voeren, werd ook aandacht be steed aan de onderlinge samenwerking. Gezien de snelheid van het project is dit heel belangrijk. Onder de aanwezigen waren veel Heineken-nieuw- komers die door deze bijeenkomst in een sneltrein vaart op de hoogte werden gebracht van de histo rie, de projectstructuur en de doelstellingen van het project. Gevraagd naar hun reactie, zei een aantal van hen het volgende: Loes Iedema, communicatie coördinator STAR Chain

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 9