vrienden Wie kent niet de uitspraak "Het is eenzaam aan de top!" Een uitspraak'dm door de 'De Wïjgnden van Amstel LIVE!' hot afgelopen Jaar op eën pii^chtige wijze werd weerlegd. In een jaar waarin op-tnegrdere fronten veel succes werd geboekt doof^het Ajj^tel-merk, spande 'De vrienden van Amstel LIVES' misschien wel de kroon. Niet alleen omdat de concerten in Ahoy' zo snel waren uitverkocht, of door het feit dat het programma goed werd bekeken. Boven alles omdat 'De vrienden van Amstel LIVE!' het afgelopen jaar werd genomineerd voor maar liefst drie prestigieuze, uiteenlo pende prijzen. Het begon alleijiaal in het voorjaar toen 'De vrien den van Amstel LIVE!' de 'Gouden Notenkraker' in de wacht sleepte: een gerenommeerde prijs van de Nationale Toonkunstenaars Bond. Toen deze nog maar net een mooi plaatsje had gekregen in de vol gepakte Amstel-vitrine, kwam daar vorige maand ook nog een nominatie bij voor 'Het Gouden Beeld 2000'. Een vakprijs voor de hoogst gewaardeerde Nederlandse televisieproducties, televisiemakers, presentatoren en acteurs van het afgelopen sei zoen. De prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door 'De Stichting Nederlandse Academy Awards', ging uit eindelijk naar Big Brother. Alhoewel dat natuurlijk een kleine teleurstelling was, werd deze snel naar de achtergrond verdreven door het feit dat 'De vrienden van Amstel LIVE!' in de categorie media ook was genomineerd voor de 'Sponsor Ring', de Nederlandse prijs voor de beste vorm van spon soring. 'Vrienden van Amstel LIVE!' op Noordzee FM De juryrapporten waren allemaal, hoe kan het ook anders, zeer lovend. Zo zei de Nederlandse Toonkunstenaars Bond over 'De vrienden van Amstel LIVE!': "Het is een uitstekend programma dat een positieve bijdrage levert aan de populariteit van het bijwonen van live-concerten." De Stichting Academy Awards nomineerde de 'De vrienden van Amstel LIVE!' omdat: "Het een muziekprogramma is waarin iedereen echt met elkaar musiceert. Muziekprogramma's hebben lange tijd in het ver domhoekje gezeten. Dit programma is meteen het voorbeeld voor veel anderen. Belangrijk is de sfeer in de kleine ruimte, terwijl de sfeer ook in Ahoy' goed overeind blijft." Waarom de 'De vrienden van Amstel LIVE!' genomineerd is voor de Sponsor Ring, blijft voorlopig nog even een goed bewaard geheim. Dit wordt pas bekendgemaakt op 8 no vember in de Rode Hoed te Amsterdam. Radio In 1998 is Amstel gestart met de 'De vrienden van Amstel LIVE!'. Ook voor het komende seizoen staan weer nieuwe dingen op het programma en zal het concept verder worden uitgebreid. Een van de op vallendste ontwikkelingen is het feit dat 'De vrien-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 8